fbpx

Ambulance postcovidové péče

postcovidová ambulance

Postcovidová ambulance má stop stav do odvolání. Nové pacienty nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

 

 

Epidemie infekce COVID-19, která dramaticky zasáhla celý svět, přinesla také větší množství pacientů, kteří se ještě dlouho po prodělaném onemocnění potýkají s různými obtížemi, jež souhrně označujeme jako post-COVID syndrom.

Pro tyto pacienty, u kterých nadále přetrvávají symptomy jako dušnost, kašel, únava, kardiální obtíže jsme otevřeli novou ambulanci postcovidové péče. Naše zařízení disponuje přístrojovým vybavením, laboratorním zázemím i odborníky z oborů pneumologie, rehabilitace, interny a dalších.

​Post-COVID syndrom

Jako post-COVID syndrom označujeme soubor příznaků, které přetrvávají nebo se vyvíjejí po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění COVID-19 a které nejsou vysvětlitelné jinou příčinou. Častěji tento stav postihuje osoby starší nebo pacienty s více závažnými komorbiditami, přesto jej mohou pociťovat i mladí a jinak zdraví lidé ještě několik týdnů až měsíců po prodělání COVID-19.

Post-COVID syndrom může pravděpodobně postihnout jakýkoliv orgánový systém v lidském těle.

Prodělali jste COVID-19 a stále se necítíte fit? Možná trpíte tzv. postcovidovým syndromem.

Příznaky post-COVID syndromu

Postcovidový syndrom má dvě hlavní příčiny, od kterých se odvíjejí příznaky. Jednak je to postižení plic. V tom případě se pacienti potýkají zejména s dušností a kašlem (může to být jak suchý dráždivý, tak i vlhký kašel s pocitem zahlenění), dále jsou u těchto lidí časté nespecifické bolesti a diskomfort na hrudníku.

Druhý typ obtíží vzniká následkem intenzivní a často i dlouhodobé péče na JIP či ARO. Tam se jedná především o nervovosvalové obtíže jako je svalová slabost, únava, úbytek svalové hmoty a z toho plynoucí pohybové omezení, bolesti kloubů atd. Dále jsou to i bolesti hlavy, nespecifické bolesti jako mravenčení až necitlivost končetin, neschopnost se soustředit, výpadky paměti, potíže se spánkem, změny nálady někdy doprovázené depresí a dalšími psychickými problémy.

Většina pacientů se potýká s postvirovým únavovým syndromem, který je společný pro mnoho virových onemocnění a který se projevuje extrémní únavou, dekondicí a výrazně sníženou tolerancí fyzické, ale i psychické zátěže.

Nejčastěji zmiňované příznaky post-COVID syndromu jsou

 • extrémní únava
 • kašel
 • dušnost
 • bolest kloubů
 • bolesti na hrudi

Mezi další příznaky pos-COVID syndromu patří

 • svalová slabost
 • zvýšená teplota
 • neschopnost se soustředit
 • výpadky paměti
 • změny nálady, někdy doprovázené depresí a dalšími duševními problémy
 • potíže se spánkem
 • bolesti hlavy
 • bodavé bolesti v rukou a nohou, parestézie
 • zažívací obtíže – průjem, zácpa, nevolnost, zvracení
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku a potíže s polykáním
 • nově vzniklý diabetes mellitus a arteriální hypertenze
 • kožní eflorescence různého typu
 • bušení srdce
 • vypadávání vlasů
 • ztráta zubů

Post-COVID syndrom může v některých případech probíhat také asymtomaticky a prokáže se jen v rámci provedených vyšetření (např. postižení funkce a/nebo struktury plic).

​Struktura pacientů

 • pacienti po předchozí hospitalizaci s COVID pneumonií a hypoxémií

 • ambulantně léčení pacienti s prokázaným nebo suspektním COVID-19 v případě perzistence post-COVID symptomů déle než 12 týdnů

 • pacienti po ambulantně léčené COVID pneumonii nezávisle na přítomnosti symptomů

 • pacienti po prodělaném onemocnění COVID-19 u kterých trvá celkové zhoršení stavu a kondice

Vyšetření prováděná v ambulanci post-COVIDové péče

Pacienti ambulance post-COVIDové péče na základě svých obtíží a klinického vyšetření absolvují

 • vstupní pohovor, klinické vyšetření a dotazník k příznakům a průběhu onemocnění COVID-19
 • krevní odběry + vyšetření z moči
 • EKG, případně ECHO
 • RTG, případně i CT
 • UZ
 • funkční vyšetření plic – spirometrie
 • 6-minutový zátěžový test chůzí
 • vyšetření čichu, chuti
 • antropometrické vyšetření (síla podkožního tuku )

Na základě výsledků vyšetření, klinických testů a subjektivních obtíží budou pacienti eventuálně dále směrováni k dalším specialistům (kardiologie, neurologie, pneumologie atd.)

Dokumenty ke stažení

Rehabilitace pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19

Kontakty

 

Ambulance postcovidové péče

| Interní ambulance 2
Hlavní budova, přízemí
pospisilova@naplesi.cz

Ordinační doba
V současné době nepřijímáme nové pacienty z kapacitních důvodů.