fbpx

Hlasujte v anketě o nejlepší nemocnici

14. února 2022 | Co se u nás děje, Novinky

I letos máte možnost hlasovat pro nás v anketě Nejlepší nemocnice. Projekt je zaměřený především na bezpečnost a spokojenost pacientů. Letos se účastníme v kategorii ambulantní a hospitalizovaní pacienti a zaměstnanci. 

Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Hlasovat můžete elektronicky nebo prostřednictvím tištěného dotazníků ve Vaší nemocnici.

Co se hodnotí v kategorii „hospitalizovaní pacienti„?

 • Srozumitelné vysvětlení navrženého postupu léčby.
 • Srozumitelné seznámení s možnými riziky případného lékařského zákroku.
 • Jednání s pacienty s úctou a respektem.
 • Případná nákaza infekcí nebo nemocí
  při pobytu v nemocnici.
 • Kvalita podávané stravy.
 • Pocit bezpečí pacientů z hlediska možných krádeží na jejich oddělení.
 • Včasná reakce personálu při potřebách pacientů jej přivolat.
 • Ověření jména pacienta před podáváním léků nebo zákrokem.
 • Účinná a včasná reakce personálu
  na případnou bolest.

Co se hodnotí v kategorii „ambulantní pacienti„?

 • Spokojenost s předáváním informací ze strany lékaře / zdravotní sestry.
 • Spokojenost s celkovou úrovní ošetření.
 • Respektování pocitu soukromí (během vyšetření či předání informací).
 • Účinná a včasná reakce personálu
  na případnou bolest.

Co se hodnotí v kategorii „zaměstnanci„?

 • Doporučení nemocnice ze strany zaměstnanců jako perspektivního zaměstnavatele v regionu.
 • Projevení zájmu nadřízeného vyslechnout si názor podřízeného (pracovní problém, léčebný postup apod.).
 • Možnost seberealizace zaměstnanců (využití vlastních odborností, dosaženého vzdělání, specializací).
 • Hodnocení vzájemné spolupráce na úrovních lékař x lékař, lékař x sestra, sestra x sestra.
 • Hodnocení vzájemné spolupráce s nadřízenými i mezi zaměstnanci na kolegiální úrovni.
 • Hodnocení úrovně bezpečnosti zaměstnanců při výkonu práce na jejich oddělení.
 • Realizace pravidelných setkání na pracovišti, které vede ke sdílení informací o plánovaných změnách v nemocnici, pracovních postupech.
 • Celková spokojenost zaměstnanců.
 • Výskyt diskriminace na pracovišti.

Hlasovat můžeme pomocí dotazníků, které jsou k dispozici v naší nemocnici, nebo přímo online.