fbpx

Centra a oddělení

CENTRA A ODDĚLENÍ

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení specializující se na onkologickou medicínu, léčebnou rehabilitaci a pneumologii. 

ONKOLOGICKÉ CENTRUM

Komplexní diagnostika a terapie všech solidních nádorů všech stádií. Moderní pracoviště radioterapie s lineárním urychlovačem.

REHABILITAČNÍ CENTRUM

Neurologická, ortopedická a revmatologická problematika včetně pooperačních a poúrazových stavů. Akutní péče.

PNEUMOLOGIE

Diagnostická, léčebná a rehabilitační péče u chorob dýchacího ústrojí včetně léčby interních komplikací.

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Zcela nové pracoviště s nejmodernějším přístrojovým vybavením CT, ultrazvukem a RTG.

ODBORNÉ AMBULANCE

Provozujeme spektrum odborných specializovaných ambulancí včetně odběrové laboratoře, které společně doplňují činnost našich zdravotních center.