fbpx

Centra a oddělení

PRODĚLALI JSTE COVID-19 A STÁLE SE NECÍTÍTE FIT?

Epidemie infekce COVID-19 přinesla velké množství pacientů, kteří se ještě dlouho po prodělaném onemocnění potýkají s různými obtížemi, jež souhrnně označujeme jako post-COVID syndrom. Ten může pacientům zkomplikovat návrat do práce i k běžným činnostem.

Pokud jste v minulosti prodělali onemocnění COVID-19 a stále se necítíte dobře, zvažte návštěvu v naší nové ambulanci postcovidové péče.

CENTRA A ODDĚLENÍ

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení specializující se na onkologickou a paliativní medicínu, léčebnou rehabilitaci a pneumologii. 

ONKOLOGICKÉ CENTRUM

Komplexní diagnostika a terapie všech solidních nádorů všech stádií. Moderní pracoviště radioterapie s lineárním urychlovačem i paliativní péče.

REHABILITAČNÍ CENTRUM

Neurologická, ortopedická a revmatologická problematika včetně pooperačních a poúrazových stavů. Akutní i ošetřovatelská péče.

PNEUMOLOGIE

Diagnostická, léčebná a rehabilitační péče u chorob dýchacího ústrojí včetně léčby interních komplikací.

RADIODIAGNOSTIKA

Zcela nové pracoviště s nejmodernějším přístrojovým vybavením CT, ultrazvukem a RTG.

ODBORNÉ AMBULANCE

Provozujeme spektrum odborných specializovaných ambulancí včetně odběrové laboratoře, které společně doplňují činnost našich zdravotních center.