Vzdělávání

Specializační vzdělávání v Nemocnici Na Pleši

 

Vzdělávací obory

 

Nemocnice Na Pleši uskutečňuje vzdělávací programy specializačního vzdělávání v těchto oborech:
 
  • rehabilitační a fyzikální medicína
  • klinická onkologie
  • radiační onkologie
 

Naše akreditace

Akreditace pro obor rehabilitační a fyzikální medicína

Akreditace pro obor klinická onkologie

Akreditace pro obor radiační onkologie

Najde se v dnešním zdravotnictví místo pro okamžiky štěstí?

14. listopadu 2019

VII. Multioborová konference nelékařských profesí

Sedmý ročník Multioborové konference nelékařských profesí bude hledat možnosti k nalezení štěstí v prostoru současného českého zdravotnictví.