fbpx

Integrované onkologické centrum

Neléčíme nemoc, ale člověka. Každého individuálně, podle jeho potřeb.

MUDr. Kateřina Jirsová

Primářka onkologie

Zaměření onkologického centra

 

Onkologické oddělení Nemocnice Na Pleši má dlouholetou tradici a tým zkušených specialistů. Zajišťujeme komplexní léčbu pro pacienty s nádorovými onemocněními všech stádií. Nabízíme všechny léčebné možnosti pod jednou střechou, ke všem pacientům přistupujeme individuálně a poskytujeme jim tak péči na míru.

Zdravotnický tým je výjimečný nejen svojí profesionalitou, ale i přirozeným empatickým přístupem k pacientům a jejich blízkým. Našim hlavním cílem je zahájit léčbu včas a udělat vše pro to, aby ji pacienti co nejlépe zvládli.

I když je naše nemocnice soukromým zdravotnickým zařízením, jsou všechny léčebné procedury plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

 

Struktura pacientů

Integrované onkologické centrum je zaměřeno na multidisciplinární péči o všechny onkologické pacienty se solidními nádorovými onemocněními všech klinických stádií.

Pacienti přicházejí na doporučení onkologů, jiných odborných specialistů či praktických lékařů. Převzetí do naší péče je možné také bez doporučení.

Mezi léčebné metody patří systémová léčba (chemoterapie, hormonální léčba, biologická léčba), léčba zářením (radioterapie), léčba podpůrná a symptomatická včetně léčby bolesti (více viz paliativní péče).

NÁŠ TÝM

Vedení onkologického centra

MUDr. Kateřina Jirsová
Primářka onkologie
MUDr. Josef Valchář
Vedoucí lékař

Zdravotnický tým onkologie

MUDr. Renata Švancarová
Lékařka
MUDr. Jakub Blecha
Lékař
MUDr. Alena Kubátová
Lékařka
MUDr. Adéla Táboříková
Lékařka
Mgr. Jan Kadeřávek
Vedoucí radiologický fyzik
Pavel Rada
Vedoucí radiologický asistent
Miluše Lišková
Staniční sestra
Ludmila Petráková
Sociální pracovnice
Eva Turková
Staniční sestra