fbpx

Zdravotně sociální péče

Sociální pracovníci v nemocnici

Sociální práce ve zdravotnických zařízeních je podpora a pomoc klientovi a jeho blízkým při návratu do domácího prostředí s minimalizací negativních důsledků proběhlé nemoci.

Sociální péče je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné, je poskytovaná všem pacientům, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnou vlastními silami, ani za pomoci rodiny či svých blízkých.

Sociální pěči indikuje lékař (pacient si může vyžádat sám.)

 

Poskytované sociální služby

  • komplexní sociální poradenství
  • na základě domluvy s pacientem a jeho blízkými zařízení překladu na lůžka následné péče
  • předání kontaktů na pobytové sociální služby (DS) a vyřízení administrativy spojené s podáním žádostí
  • předání kontaktů a zařízení terénní služby – pečovatelská služba, agentury domácí zdravotní péče (home care), agentury osobní asistence, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní hospicová a paliativní péče
  • předání kontaktů a informací k vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, průkazu osob se zdravotním postižením, případně invalidního důchodu
  • sociální péče o pacienty bez domova – zařízení azylových domů, ubytovny
  • zařízení sociálních pohřbů spojených s úmrtím u osamělých zemřelých pacientů

Kontakty


Bc. Julie Horáčková

sociální pracovnice RHB, PNEU, OŠP
horackova@naplesi.cz
+420 739 070 239

Ludmila Petráková
sociální pracovnice ONKO
petrakova@naplesi.cz
+420 318 541 514