fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

O nás

Nemocnice Na Pleši

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení se staletou tradicí. Nemocnice je situována v krásném prostředí brdských lesů, v centru francouzského parku přecházejícího v lesopark. 

Zdravotnická péče v Nemocnici Na Pleši se nyní zaměřuje na dva stěžejní obory, kterými jsou onkologie a rehabilitace. Provozujeme také pneumologii a další ambulantní služby včetně spektra diagnostických metod CT, SONO či RTG.

Po přechodu pod soukromého vlastníka byly budovy v areálu nově rekonstruovány. Do vybavení nemocnice, lidských zdrojů a celkového rozvoje kvality služeb kontinuálně investujeme tak, abychom poskytovali nejen špičkovou zdravotní péči, ale aby i prostředí nemocnice bylo pro pacienty maximálně komfortní.

ŠPETKA HISTORIE

Nemocnice Na Pleši je právním nástupcem původního Sanatoria Na Pleši, jehož historie sahá až do roku 1901. Původní Sanatorium Na Pleši, založené v roce 1916 pro léčbu tuberkulózy bylo v průběhu času mnohokrát transformováno, až jej nakonec v roce 2007 privatizoval Středočeský kraj v podobě odštěpeného podniku Nemocnice Příbram a. s. a v současné době nese název Nemocnice Na Pleši.

1908
Položení základního kamene Sanatoria Na Pleši
Sanatorium Na Pleši vzniklo díky aktivitě českých lékařů i dobrovolníků. Místo na jižním svahu vrchu Pleš bylo vybráno pro výborné klimatické podmínky s cílem vybudovat na území Čech kvalitní zdravotnické zařízení pro boj s tehdy nebezpečnou tuberkulózou. Základní kámen byl položen 6. 12. 1908. Stavba podle návrhu architekta Kříženeckého byla financována z celonárodní sbírky a dokončena byla 2. 2. 1918.
1920
Každodenní provoz sanatoria
Sanatorium Na Pleši je soběstačná jednotka, má vlastní samosprávu, hospodářské budovy. Funguje zde parní prádelna, mandlovna, ústřední topení, parní stroj na výrobu elektřiny, výroba destilační vody, desinfekce prádla, celých lůžek. Sanatorium disponuje vlastním zdrojem vody, kanalizací, odpadovou čistící stanicí. Pěstují se tu květiny, zelenina, ovoce i drobná zvěř pro kuchyň.
1922
Návštěva prezidenta Masaryka Na Pleši
V roce 1922 tehdejší Sanatorium navštívil i prezident Masaryk a vzpomínku na něj u nás uchováváme dodnes. Je neuvěřitelné, co všechno se za těch pár generací změnilo, ale některé věci zůstávají stále stejné. Pečujeme o nemocné jak nejlépe umíme i po sto letech.
1960
Specializovaný pneumologický ústav
S léčbou antituberkulotiky nastává obrat v rozvoji ústavu. V sanatoriu se rozšiřují laboratoře, vzniká pracoviště bronchologie, zavádí se centrální rozvod kyslíku. Do léčebné péče se přidávají i nespecifické stavy - CHOPN či astma. Vybuduje se také sedmdesát bytových jednotek pro personál. Sanatorium se již profiluje jako specializovaný pneumologicky ústav.
1982
Zahájení onkologické léčby
V osmdesátých letech 20. století dochází k nárůstu výskytu zhoubných nádorů. Na Pleši se otevírají tři lůžkové stanice (91 lůžek) pro onkologicky nemocné Středočeského kraje a Prahy ve spolupráci s Onkologickou klinikou VFN.
1990
Obor léčebné rehabilitace
V 90. letech se na Pleši zavádí obor léčebné rehabilitace s postupným rozšiřováním lůžkové a ambulantní péče. Vznikají tělocvičny, pracoviště všech forem rehabilitace, včetně moderní přístrojové techniky v oblastech fyzikální rehabilitace, elektroléčby, vodoléčby, laser terapie, lymfodrenáže. Buduje se také rehabilitační bazén.
2015
Rekonstrukce Pavilonu C
Nově zrekonstruovaný pavilon C, který byl v minulém století vybudován zejména pro nemocné tuberkulózou, slouží nyní pacientům Komplexního rehabilitačního centra. Vedle kompletní renovace byl pavilon rozšířen o další prostory a nově je zde k dispozici například vodoléčebná sekce. Kapacitu pavilonu tvoří 35 lůžek s bezbariérovým přístupem.
2017
Otevření nové budovy lineárního urychlovače
Nová budova radioterapie je určena pro léčbu onkologických pacientů pomocí lineárního urychlovače. Otevření tohoto pracoviště mělo zásadní vliv na zlepšení dostupnosti a kvality péče o onkologické pacienty v regionu. Nemocnice Na Pleši je aktuálně jediné zdravotnické zařízení ve Středočeském kraji, které léčbu zářením onkologickým pacientům nabízí.
2019
Otevření inovovaného oddělení radiodiagnostiky
Společný vyšetřovací komplement Nemocnice Na Pleši byl v průběhu zimy 2019 kompletně zrekonstruován a doplněn o nová pracoviště s nejmodernějším přístrojovým vybavením. Klíčovou inovací je pořízení CT, které doplňuje spektrum zobrazovacích metod dosud v nemocnici provozovaných. Oddělení poskytuje širokou škálu diagnostických a intervenčních vyšetření i provádění tzv. CT simulací.

VEDENÍ NEMOCNICE NA PLEŠI

Management

Ing. Jan Hromádka, CSc.
Jednatel
Ing. Martin Kott, MBA
Jednatel, ředitel

Vedení zdravotnického týmu

MUDr. Kateřina Jirsová
Primářka onkologie
MUDr. Ivana Pospíšilová
Primářka akutní rehabilitační péče
MUDr. Alexandra Aschermannová
Primářka ošetřovatelské péče
MUDr. Olga Trávníčková Kittlerová
Primářka následné rehabilitační péče
Mgr. Monika Říhová, MBA
Hlavní sestra
Bc. Kateřina Kotalová
Zástupce hlavní sestry

“Neopustíme pacienta v jakémkoliv zdravotním stavu.”

Motto Nemocnice Na Pleši