Radioterapie

Radioterapie

Oddělení radioterapie má v Nemocnici Na Pleši dlouholetou tradici. V roce 2016 jsme otevřeli novou budovu s lineárním urychlovačem, čímž se naše onkologické centrum zařadilo mezi moderní evropská pracoviště nabízející celé spektrum léčebných metod pro nemocné s nádorovými onemocněními.

O naše pacienty se stará tým vysoce kvalifikovaných lékařů se zkušenostmi ze zahraničí. Další odbornou činnost zajišťují špičkově vyškolení odborníci včetně klinických fyziků a radiologických asistentů.

Informace pro pacienty léčené radioterapií

Dokumenty ke stažení

Informace pro pacienty léčené radioterapií

Na co se často ptáte

Co je radioterapie

Radioterapie je léčba pomocí ionizujícího záření. Skládá se z opakovaných ozáření nejčastěji jednou, výjimečně dvakrát denně s výjimkou víkendů a státních svátků. Celková doba léčby je několik týdnů, minimálně jeden, maximálně sedm týdnů.

Jak probíhá příprava na simulátoru

Před zahájením radioterapie je nutná příprava a plánování. Na tzv. simulátoru probíhá volba správné polohy a vhodné fixace z důvodu co možná nejpřesnějšího ozáření cílové oblasti a Vašeho lepšího komfortu při léčbě.

Pro zamezení nežádoucích pohybů během léčby vám může být zhotovena individuální fixační pomůcka například na oblast hlavy a krku, hrudníku nebo břicha a malé pánve. Všechny zvolené fixační a polohovací pomůcky budou používány po celý průběh léčby. Pro nastavení správné polohy je využito značení speciální barvou na vašem těle, které je nutné udržovat; případně jsou vyznačeny body na fixačních pomůckách.

V rámci příprav plánování radioterapie je dalším krokem vyšetření počítačovou tomografií (CT). Toto vyšetření je potřeba pouze pro sestavení ozařovacího plánu a nemá žádnou diagnostickou funkci, proto probíhá téměř výhradně bez aplikace kontrastní látky. Podrobnosti vám sdělí náš personál v průběhu přípravných procedur.

Po CT vyšetření začíná sestavování ozařovacího plánu. Tento proces probíhá již bez vaší účasti a může trvat i několik dní.

Po vyhotovení ozařovacího plánu budete vyzváni k další proceduře, která se nazývá simulace. V jejím průběhu provádíme ověření správné polohy požadovaného objemu v prostoru na simulátoru ve stejné poloze pacienta a se stejnými fixačními pomůckami. Tento proces bývá z důvodů maximální přesnosti časově nejnáročnější.

Jak probíhá samotné ozařování

Na ozařovně vás radiologický asistent uloží do předepsané polohy s použitím fixačních a polohovacích pomůcek a laserových zaměřovačů. Během výkonu budete sledováni obsluhou přístroje, se kterou můžete v případě potřeby po celou dobu komunikovat.

Pro ověření správnosti ozařovacího plánu jsou v průběhu léčby prováděna různá měření a kontrolní snímky. O těchto činnostech budete vždy informováni. Doba pobytu v ozařovně se pohybuje v rozmezí 10–30 minut. Pořadí pacientů je řízeno pracovním programem, čas objednávání pacientů je tedy orientační.

Během radioterapie nejste pro své okolí žádným ohrožením, ani pro děti a těhotné.

Jaké jsou možné komplikace

Během radioterapie se mohou v místě ozáření objevit některé nežádoucí účinky, například kožní reakce (zarudnutí, pigmentace, mokvání, svědění, pálení a olupování kůže), ztráta ochlupení či vlasů (pouze v ozařované oblasti), či otok sliznic. Individuálně se objevuje únava či nevolnost, případně ve vztahu k ozařované oblasti průjem, dušnost či kašel.

Ozařování může způsobit i změny ve vašem krevním obraze, proto vám během ozařování budou pravidelně kontrolovány laboratorní hodnoty, především krevní obraz. Ambulantní pacienti mají minimálně jednou týdně kontrolní laboratorní vyšetření a jednou týdně kontrolu ošetřujícím lékařem radioterapie na onkologické ambulanci.

Výše popsané změny po ozařování se obvykle do 1–3 měsíců po jeho ukončení upraví bez větších následků. Reakce na záření je však zcela individuální. Mnozí pacienti nemají po celou dobu ozáření žádné vedlejší účinky.

Po ukončení ozařování (až do 2–3 let) se mohou objevit tzv. chronické (pozdní) nežádoucí účinky, které jsou trvalého charakteru. V místě ozáření mohou vzniknout kožní změny (pigmentace, suchá a méně elastická kůže, ztráta ochlupení nebo vlasů), tužší podkoží či podkožní otok v ozařované oblasti, řídnutí ozařovaných kostí (osteoporóza), výjimečně poškození nervů apod.

Jak pečovat o ozařovanou oblast

Obvykle je doporučováno ozařovanou kůži a sliznice chránit před poraněním a poškozením. Sprchování je obecně při léčbě zářením možné, ale je nutné pokud možno vyloučit ozařovanou oblast. Ozářenou kůži sprchujte tedy minimálně, chraňte před sluněním nebo chladem. Lokálně ozařovanou oblast nijak neošetřujte, neaplikujte ani žádné zklidňující přípravky, nepoužívejte žádné masti či krémy.

Pokud se objeví některé nežádoucí účinky, konzultujte další postup s ošetřujícím lékařem radioterapie nebo s obsluhou ozařovače.

Používejte bavlněné prádlo nebo prádlo komerčně vyráběné, které je dostupné ve zdravotnických potřebách. Nekuřte, omezte konzumaci horkých a studených pokrmů a tekutin, včetně destilátů. Zvyšte přísun tekutin.

Co bude po radioterapii

Po ukončení léčby zářením budete v pravidelných intervalech trvale kontrolováni podle léčebných standardů lékařem specialistou (radioterapeut, onkolog, případně jiný odborný lékař). Ten bude sledovat výsledky léčby vašeho onemocnění a zajistí provedení potřebných vyšetření a případně další vhodnou léčbu.

OZAŘOVNA

Ozařovna je vybavena lineárním urychlovačem Electa Precise s možností využití fotonových i elektronových svazků a CT simulátorem Siemens Somatom Confidence RT Pro. Využíváme plánovací systémy Monaco a Plan W a verifikační systém Mosaiq.

Kontakty na oddělení

 

Vedení oddělení radioterapie

 

MUDr. Josef Valchář
vedoucí lékař
+420 318 541 429
valchar@naplesi.cz

 
Mgr. Jan Kadeřávek
vedoucí radiologický fyzik
kaderavek@naplesi.cz
+420 318 541 493

 
Pavel Rada
vedoucí radiologický asistent
rada@naplesi.cz
+420 318 541 553

 

Sekretariát

Bc. Jana Doláková
+420 318 541 492
dolakova@naplesi.cz

 

Case Management

Bc. Alexandra Maňáková
+420 318 541 542
radioterapie@naplesi.cz

 

Ozařovny

+420 318 541 553
+420 318 541 551

OBJEDNÁNÍ PACIENTA

 

Jak se objednat na radioterapii

Objednávání je u nás rychlé a efektivní. Zajišťuje jej tým case-managementu tak, abychom mohli co nejdříve začít s vaší léčbou.

Prosíme o zaslání krátké zprávy s informacemi o daném onemocnění (epikríza), rodného čísla a kontaktu na pacienta včetně čísla pojišťovny. Snímkovou dokumentaci prosíme lékaře zaslat elektronicky ePACSem.

 

Kontakty pro objednání

radioterapie@naplesi.cz
+420 318 541 542
+420 318 541 492
+420 318 581 901 (FAX)

Pracovní doba
Po – Pá 7:00 – 15:00