fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Radioterapie

Radioterapie

Oddělení radioterapie má v Nemocnici Na Pleši dlouholetou tradici. V roce 2016 proběhla jeho kompletní rekonstrukce, v roce 2022 bylo pracoviště vybaveno novými technologiemi.

V současné době disponuje dvěma lineárními urychlovači nové generace a je tak jediným radioterapeutickým centrem ve Středočeském kraji. Onkologické centrum Nemocnice Na Pleši se tak zařadilo mezi moderní evropská pracoviště nabízející celé spektrum léčebných metod pro nemocné s nádorovými onemocněními.

O naše pacienty se stará tým vysoce kvalifikovaných lékařů se zkušenostmi ze zahraničí. Další odbornou činnost zajišťují špičkově vyškolení odborníci včetně klinických fyziků a radiologických asistentů.

Léčba u nás je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

Informace pro pacienty léčené radioterapií

Dokumenty ke stažení

Informace pro pacienty léčené radioterapií

Na co se často ptáte

Co je radioterapie

Radioterapie je léčba pomocí ionizujícího záření. Skládá se z opakovaných ozáření nejčastěji jednou, výjimečně dvakrát denně s výjimkou víkendů a státních svátků. Celková doba léčby je několik týdnů, minimálně jeden, maximálně sedm týdnů.

Jak probíhá příprava na simulátoru

Před zahájením radioterapie je nutná příprava a plánování. Na tzv. CT simulátoru se vybírá správná poloha a vhodná fixace z důvodu co nejpřesnějšího ozáření cílové oblasti a vašeho komfortu při léčbě. Toto vyšetření je prováděno jen pro potřeby sestavení ozařovacího plánu, nemá tedy žádnou souvislost s posouzením stavu vašeho onemocnění, a proto probíhá téměř výhradně bez aplikace kontrastní látky. O podrobnostech vyšetření budete informováni.

Pro zamezení nežádoucích pohybů během léčby vám může být zhotovena individuální fixační pomůcka z termoplastické hmoty, například na oblast hlavy a krku, hrudníku nebo břicha a malé pánve. Všechny zvolené fixační a polohovací pomůcky budou používány po celou dobu léčby. Pro nastavení správné polohy je využito značení speciální barvou na vašem těle, které je nutné udržovat. Později vám bude upřesněno, jakým způsobem o značení pečovat.

Po provedení CT vyšetření začíná proces sestavování ozařovacího plánu. Ten se odehrává bez vaší účasti a může trvat i několik dní dle složitosti cílových objemů. Po vyhotovení ozařovacího plánu budetevyzváni k další proceduře, která se nazývá simulace. Ta probíhá znovu na CT simulátoru a provádíme při ní ověření správné polohy požadovaného objemu v prostoru ve stejné poloze a se stejnými fixačními pomůckami. Tento proces bývá z důvodů maximální přesnosti časově nejnáročnější.

Jak probíhá samotné ozařování

Ve vašem případě je radioterapie aplikována jako zevní, což znamená, že zdroj záření je umístěn mimo vaše tělo. Na ozařovně vás radiologický asistent uloží do předepsané polohy s použitím fixačních a polohovacích pomůcek a laserových zaměřovačů. Během výkonu budete sledováni obsluhou přístroje, se kterou můžete v případě potřeby po celou dobu komunikovat.

Pro ověření správnosti ozařovacího plánu jsou v průběhu léčby prováděna různá měření a kontrolní snímky. O těchto činnostech budete vždy informováni. Doba pobytu v ozařovně se může pohybovat v rozmezí deseti až třiceti minut. Pořadí pacientů je řízeno pracovním programem, čas objednávání pacientů je tedy orientační.

Během ozařování nejste pro své okolí žádným ohrožením, ani pro děti a těhotné.

Jaké jsou možné komplikace

Během radioterapie se mohou v místě ozáření objevit některé nežádoucí účinky, a to kožní reakce (zarudnutí, pigmentace, mokvání, svědění, pálení a olupování kůže), ztráta vlasů či ochlupení v ozařované oblasti případně otok sliznic.

Individuálně se objevuje únava či nevolnost, případně v závislosti na ozařované oblasti průjem, dušnost a nebo kašel. Ozařování může způsobit i změny v krevním obraze, proto Vám během ozařování budou pravidelně kontrolovány laboratorní hodnoty krve.
Ambulantní pacienti mají minimálně jednou týdně kontrolní laboratorní vyšetření a jednou týdně kontrolu ošetřujícím lékařem oddělení radioterapie na onkologické ambulanci.

Výše popsané změny po ozařování se obvykle do jednoho až tří měsíců po ukončení terapie upraví bez větších následků. Reakce na záření je však zcela individuální. Mnozí pacienti nemají po celoudobu ozáření žádné vedlejší účinky.

Do dvou až tří let od ukončení terapie se mohou objevit tzv. chronické (pozdní) nežádoucí účinky, které jsou trvalého charakteru. V místě ozáření mohou vzniknout kožní změny (pigmentace, suchá a méně elastická kůže, ztráta ochlupení nebo vlasů), tužší podkoží či podkožní otok v ozařované oblasti, řídnutí ozařovaných kostí (osteoporóza), výjimečně poškození nervů apod.

Jak pečovat o ozařovanou oblast

Obvykle je doporučováno ozařovanou kůži a sliznice chránit před poraněním a poškozením.

Sprchování je obecně při léčbě zářením možné, ale je nutné pokud možno vyloučit ozařovanou oblast. Ozářenou kůži sprchujte tedy minimálně, chraňte před sluněním nebo chladem.

Lokálně ozařovanou oblast nijak neošetřujte, neaplikujte ani žádné zklidňující přípravky, nepoužívejte žádné masti či krémy. Pokud se objeví některé nežádoucí účinky, konzultujte další postup s ošetřujícím lékařem oddělení radioterapie nebo s obsluhou ozařovače.

Používejte bavlněné prádlo nebo prádlo komerčně vyráběné, které je dostupné vezdravotnických potřebách. Nekuřte, omezte konzumaci horkých a studených pokrmů a tekutin, včetně destilátů. Zvyšte přísun tekutin.

Co bude po radioterapii

Po radioterapii budete v pravidelných intervalech trvale kontrolováni podle léčebných standardů lékařem specialistou (radioterapeut, onkolog, případně jiný odborný lékař), který bude sledovat výsledky léčby vašeho onemocnění a zajistí provedení potřebných vyšetření a případnou další vhodnou léčbu.

OZAŘOVNA

Ozařovny jsou vybaveny lineárními urychlovači Elekta Synergy a Elekta Precise s možností využití fotonových i elektronových svazků a CT simulátorem Siemens Somatom Confidence RT Pro. Využíváme plánovací systémy Monaco a Plan W a verifikační systém Mosaiq.

Kontakty na oddělení

 

Vedení oddělení radioterapie

 MUDr. Josef Valchář
vedoucí lékař
+420 318 541 552
valchar@naplesi.cz
Mgr. Jan Kadeřávek
vedoucí radiologický fyzik
+420 318 541 429
kaderavek@naplesi.cz
Pavel Rada
vedoucí radiologický asistent
+420 318 541 593
rada@naplesi.cz

 

Sekretariát

Bc. Jana Doláková
+420 318 541 492
dolakova@naplesi.cz

 

Case Management

Bc. Alexandra Maňáková
+420 318 541 542
radioterapie@naplesi.cz

 

Ozařovny

+420 318 541 553
+420 318 541 551

OBJEDNÁNÍ PACIENTA

 

Jak se objednat na radioterapii

Objednávání je u nás rychlé a efektivní. Zajišťuje jej tým case-managementu tak, abychom mohli co nejdříve začít s vaší léčbou.

Prosíme o zaslání krátké zprávy s informacemi o daném onemocnění (epikríza), rodného čísla a kontaktu na pacienta včetně čísla pojišťovny. Snímkovou dokumentaci prosíme lékaře zaslat elektronicky ePACSem.

 

Kontakty pro objednání

radioterapie@naplesi.cz
+420 318 541 542
+420 318 541 492
+420 318 581 901 (FAX)

Pracovní doba
Po – Pá 7:00 – 15:00