fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Psychologická ambulance

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE

Naše služby:

Individuální péče psychologa je určena pacientům lůžkových i ambulantních oddělení v rámci soukromého zdravotnického zařízení Nemocnice Na Pleši.

Specializujeme se zejména na onkologickou léčbu, léčebnou rehabilitaci a pneumologii.

V našem zařízení máme k dispozici psychologa, Mgr. Luboše Kasla a psychoterapeutku, Ing. Michaelu Hnikovou, MBA.

 

Mezi hlavní programy v poskytování psychologické ambulantní a konziliární pomoci dospělým pacientům, včetně hospitalizovaných, patří:

– psychologické vyšetření, konzultace, poradenství dle indikace lékaře, nebo na doporučení ošetřovatelského týmu
– zvládání emočně náročných situací (zhoršení nálady, smutek, hněv, vztek, pláč apod.)
– pomoc při akutním I dlouhodobém stresu
– adaptace na nemoc či zhoršení zdravotního stavu, problémy s adaptací na hospitalizaci
– zvládání úzkostných a depresivních stavů
– eliminace psychické nadstavby somatických nemocí, vč. bolesti
– získání náhledu na vlastní situaci a zdravotní stav, podpora a motivace pacienta při léčbě
– psychologickou podporu v krizových či vyhrocených situacích formou individuální, krátkodobé krizové intervence
-psychologickou podporu v dlouhodobě náročných životních situacích (např. během, či po proběhlém závažném onemocnění, v rámci individuálních poradenských sezení)
-trénink a rehabilitaci kognitivních funkcí poškozených následkem úrazu ev. neurologického onemocnění formou individuálních sezení
-psychologickou přípravu na náročné onkologické, radioterapeutické výkony popř. i doprovod klienta na prvá ozařování
-pomoc vyrovnat se s psychologickými dopady závažných onemocnění pro našeho pacienta
-pomoc vyrovnat se s psychologickými dopady onemocnění pro rodinné příslušníky našich klientů
-psychologická diagnostika zaměřená na zjištění intelektových a osobnostních schopností, dovedností, osobnostních rysů, popř. psychopatologie osobnosti
– psychická příprava pacienta na plánované propuštění

 

 

Informace pro pacienty

Umístění psychologické ambulance:

Psychologická ambulance se nachází v hlavní budově v přízemí, v části interní ambulance.

Ordinační hodiny dle objednání pacientů – Po, St, Pá

Kontakty

 

Psychologická ambulance

| Psychologická ambulance
Mgr. Luboš Kasl
+420 318 541 500
kasl@naplesi.cz

Ordinační doba: 
Po, St, Pá – dle objednání

Objednání pacienta

 

Jak se objednat do psychologické ambulance

Při prvé návštěvě psychologické ambulance je nutné, aby se nový klient nejprve zaregistroval na recepci NNP v přízemí hlavní budovy NNP. 

 

Kontakty pro objednání

kasl@naplesi.cz
+420 318 541 500