fbpx

Nutriční poradce

Nutriční terapeutka úzce spolupracuje s lékaři a sestrami všech lůžkových oddělení, kterým doporučuje úpravu léčebné výživy u pacientů tak, aby podpořila odbornou lékařskou i ošetřovatelskou péči sester a napomohla tím k dřívějšímu návratu do běžného rodinného a pracovního života.

Nutriční terapeuti zajišťují poradenskou a konzultační činnost také u ambulantních pacientů ve spolupráci a na základě doporučení lékařů z různých odborných ambulancí Nemocnice Na Pleši.

Ceník nutriční poradny