fbpx

Oddělení ošetřovatelské péče (OŠP)

„Ošetřovatelská a profesionální péče s lidskou tváří„

Lůžková část OŠP se nachází v hlavní budově 2. patro a má kapacitu 30 lůžek.

Oddělení ošetřovatelské péče poskytuje péči se zaměřením na zlepšení soběstačnosti  s cílem obnovit sebeobsluhu, dále na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení klienta zpět do běžného života. Oddělení přijímá pacienty se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči.

Komplex péče tvoří:

  • léčebná a ošetřovatelská péče
  • rehabilitační ošetřovatelství
  • vertikalizace a nácvik denních dovedností (včetně výběru a zácviku kompenzačních a protetických pomůcek)
  • aktivizační činnosti a resocializační péče dospělých, především geriatrických pacientů, ohrožených progredující dekondicí, nevyžadující péči lůžkových oddělení akutní medicíny

Charakter veškeré péče je závislý na stupni poškození mentálních funkcí, stupni dekondice a na individuální potřebě speciální ošetřovatelské péče. Výhodou je úzká spolupráce se všemi odděleními naší nemocnice.

Poskytujeme sociální poradenství.

Pacienti jsou přijímáni většinou překladem z akutních či následných lůžek na základě indikace ošetřujícího lékaře prostřednictvím žádosti dostupné na webových stránkách. Tito pacienti již zvládli akutní onemocnění, nacházejí se ve stabilizovaném zdravotním stavu, ale přesto je nutné další léčení nebo dlouhodobé ošetřování na lůžku.

O umístění pacienta může také požádat rodina, sociální zařízení, praktický lékař či jiný specialista, také na základě žádosti.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k hospitalizaci

Ceník ubytování pro samoplátce

Kontakty

Hlavní budova, 2. patro

Bc. Šárka Vörösová
staniční sestra
+420 318 541 434
vorosova@naplesi.cz

Jak se objednat

Podmínky přijetí k hospitalizaci

Pro přijetí na ošetřovatelskou péči je nutná aktuální lékařské doporučení ne starší 3 měsíců.

Termín přijetí se řídí podle aktuální kapacity kliniky a podle naléhavosti zdravotního stavu pacienta.

Kontakt pro objednání


Bc. Julie Horáčková

+420 318 541 515
horackova@naplesi.cz