fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Lékařská závodní péče

Poskytujeme profesionální služby v oblasti závodní preventivní péče v rozsahu platné legislativy ČR. Naše služby zahrnují systém lékařských prohlídek závodní preventivní péče:

 • Prohlídky povinné ze zákona
  • provádění vstupních prohlídek s posouzením zdravotní způsobilosti k určené práci
  • periodické a mimořádné preventivní prohlídky pracujících dle směrnic MZ o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • periodické prohlídky povinné na základě příslušných ustanovení Zákoníku práce
  • lékařské prohlídky nařízené Orgánem ochrany veřejného zdraví na základě kategorizace prací
  • výstupní prohlídky
 • Prohlídky nad rámec zákonem daných povinností – dle doporučení pracovníků dodavatele, vyplývající jak ze specifických podmínek jednotlivých profesí, věku pracovníka, tak z celkové epidemiologické situace. Tyto prohlídky budou prováděny
  pouze po písemném souhlase zadavatele, bude definován jejich obsah a periodicita.
 • Očkování – dle požadavků zadavatele či dle aktuální epidemiologické situace

Pokud máte zájem o bližší informace nebo o objednání pracovně-lékařské služby, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty


MUDr. Daniela Piharová
+420 318 541 425