Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Služba nemocničního kaplana nabízí nemocným, jejich příbuzným i nemocničnímu personálu

 • lidskou blízkost a laskavé setkání
 • posilu, podporu a povzbuzení v emočně náročném období
 • doprovázení v době nemoci
 • naslouchání
 • pomoc při orientaci v nové životní situaci způsobené ztrátou blízké osoby nebo vážnou nemocí
 • podpůrný rozhovor s blízkými při ztrátě blízké osoby
 • hledání opor a hodnot v životě
 • posílení a hledání naděje
 • modlitbu, četbu Písma svatého
 • možnost přijetí sv.přijímání
 • zajištění svátostí a návštěvy kněze nebo duchovního z jiné církve

Nemocniční kaplan respektuje svobodu svědomí a vyznání každého člověka, služba kaplana je bezplatná.
Nemocniční kaplanka spolupracuje s lékaři i ostatním zdravotnickým personálem i sociálními pracovnicemi, aby mohla být pacientům zajištěna co nejlepší komplexní péče.

Kaple a mše svatá

Více informací o kapli a bohoslužbách zde.

 

Kontakty


Mgr. Pavla Kokaislová, PhD.
nemocniční kaplanka
út, čt: 8:00 – 16:30
kaplan@naplesi.cz
+420 608 123 777
+420 735 792 088