fbpx

Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplanka

Nemocniční kaplanka nabízí nemocným, jejich příbuzným i nemocničnímu personálu:

 • laskavé setkání a posilu v emočně náročném období
 • doprovázení v době nemoci
 • lidskou blízkost a osobní rozhovor
 • povzbuzení a podporu v těžkostech
 • překonávání pocitu osamocenosti
 • pomoc při hledání nové motivace a smyslu života
 • objevovování a posilování naděje
 • tichou přítomnost u lůžka nemocného
 • naslouchání při Vašich obavách a nejistotách, ale i radostech
 • četbu Písma svatého a inspiraci z něj
 • společnou nebo individuální modlitbu
 • zajištění svátostí jako posily a povzbuzení v nemoci, dojednání svátostné služby s knězem

Nemocniční kaplan respektuje svobodu svědomí a vyznání každého člověka, služba kaplana je bezplatná.
Nemocniční kaplanka spolupracuje s lékaři i ostatním zdravotnickým personálem i sociálními pracovnicemi, aby mohla být pacientům zajištěna co nejlepší komplexní péče.

Kaple a mše svatá

Kaple Srdce Páně je umístěna v suterénu hlavní budovy vedle elektroléčby.

Více informací o kapli a bohoslužbách zde.

 

Kontakty


Mgr. Pavla Kokaislová, PhD.
nemocniční kaplanka
Po – Pá: 7:00 – 15:00
kaplan@naplesi.cz
+420 608 123 777
+420 735 792 088