fbpx

Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplanka

Duchovní služba je součástí celkové péče poskytované pacientům.

Každý má právo si tuto péči vyžádat, přijmout či odmítnout.
Duchovní služba v nemocnici vychází z etického kodexu nemocničních kaplanů a standardů pro poskytování nemocniční kaplanské služby.

Nemocniční kaplanka je v nemocnici přítomna, aby:

• poskytla laskavé setkání a posilu v náročném období
• doprovázela v těžkých situacích, nemoci i umírání
• naslouchala v obavách a nejistotě
• podporovala důstojnost každého člověka
• pomáhala posílit naději
• pomáhala hledat novou motivaci a smysl života
• zajistila duchovní program v nemocniční kapli

Kaplanka nabízí:

• rozhovor i tichou přítomnost a lidskou blízkost
• četbu Bible, modlitby, meditace a rozjímání
• zajištění svátostí
• zprostředkování duchovního jiné církve
• programy a činnosti podporující motivaci pacientů a hledání hodnot a smyslu v těžkém období:

(společné setkávání, vzájemné naslouchání, zapojení se do společného i individuálního tvoření a výroby dárků a suvenýrků podle chuti a možností každého jednotlivce, poslech hudby, společné hry pacientů, program opírající se o duchovní hodnoty a tradice)

Je přítomna pro všechny:

• pacienty a jejich rodinu
• přátelé a blízké
• pro personál nemocnice

Kontakty


Mgr. Pavla Kokaislová, PhD.
nemocniční kaplanka
Po – Pá: 7:00 – 15:00
kaplan@naplesi.cz
+420 608 123 777
+420 735 792 088