Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Služba nemocničního kaplana nabízí nemocným, jejich příbuzným i nemocničnímu personálu:

  • laskavé setkání a posilu v emočně náročném období
  • doprovázení v době nemoci
  • lidskou blízkost a osobní rozhovor
  • povzbuzení a podporu v náročném období
  • hledání cest, jak lidsky důstojně zvládnout novou nebo náročnou situaci
  • překonávat pocit osamocenosti, hledat novou motivaci, posilovat naději
  • naslouchání a popovídání
  • četbu Bible, modlitbu, zajištění svátostí

Nemocniční kaplan zachovává mlčenlivost, respektuje svobodu svědomí. Nabídka služby kaplana platí pro všechny bez ohledu na náboženské vyznání i pro lidi bez vyznání.

Kaple a mše svatá

Více informací o kapli a bohoslužbách zde.

 

Kontakty


Mgr. Pavla Kokaislová, PhD.
nemocniční kaplan
úterý 8:00 – 16:30
kaplan@naplesi.cz
+420 608 123 777