fbpx

Lůžkové rehabilitační oddělení

Oddělení akutní rehabilitační péče

V lůžkové části nabízíme pacientům dva typy rehabilitační péče, a to akutní a následnou.

Obě oddělení jsou kompletně vybavena (včetně vodoléčby,  elektroléčby a cvičení na přístrojích) a přizpůsobena k léčbě pacientů po úrazech, operacích a dalších onemocněních pohybové a nervové soustavy. Mimo rehabilitačních lékařů a zdravotních sester se pacientům věnují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovník, nutriční terapeut a ošetřovatelský personál.

Hlavním cílem je  obnovení funkčních schopností organismu pacienta a umožnění brzkého plného návratu do dosavadního běžného života, včetně pracovních i volnočasových aktivit.

K lůžkové rehabilitaci akutní i následné přijímáme pacienty, kteří jsou schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce.  

Nepřijímáme proto klienty, u kterých předpokládáme omezení možnosti fyzické zátěže pro jiné závažné onemocnění, celkové oslabení, nebo klienty s výrazně omezenou možností spolupráce.

Nepřijímáme také klienty s infekčními nemocemi.

Oddělení akutní rehabilitace  

Lůžková část akutních rehabilitačních lůžek se nachází v hlavní budově 1. patro a má kapacitu 20 lůžek. Oddělení akutní rehabilitace je zaměřeno na akutní rehabilitační péči zvláště pro pacienty po ortopedických operacích, traumatech či po akutním neurologickém insultu. Pacienti jsou přijímáni především překladem z jiných odborných oddělení po provedení nezbytných akutních diagnostických a terapeutických postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu. Předpokládaná doba pobytu jsou 2-3 týdny.

 

Oddělení následné rehabilitační péče 

Lůžková část následných rehabilitačních lůžek se nachází v hlavní budově 1.patro a dále v pavilonu C. Oddělení má celkem kapacitu 48 lůžek.

Lůžkové oddělení následné rehabilitace je zaměřeno na rehabilitační péči pro pacienty po ortopedických a chirurgických operacích, dále po cévních mozkových příhodách včetně dalších neurologických onemocnění, nebo s chronickým onemocněním pohybového aparátu, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný. Může se jednat jak o pacienty, kteří před tím absolvovali hospitalizaci v nemocnici akutní péče, tak o pacienty, kteří přicházejí z domova, ale ambulantní péče není možná nebo nevede ke zlepšení zdravotního stavu. Předpokládaná doba pobytu je 3 týdny dle klinického stavu.

 Léčbu na lůžkách následné rehabilitace schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

Kromě toho, že ji navrhuje ošetřující, nemocniční lékař či praktický lékař, musí ji ještě schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Je zapotřebí vyplnit Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (dále jen Návrh).

V případě překladu z lůžka na lůžko Návrh vyplňuje a zasílá ošetřující lékař z nemocnice. Pokud se nejedná o překlad z lůžka na lůžko a pacient je indikován z vlastního sociálního prostředí, pak Návrh vystavuje ošetřující/praktický lékař či ambulantní specialista.

Co mít sebou:

  • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud ho máte vystavený
  • Léky v originálním balení, které dlouhodobě užíváte
  • Věci osobní potřeby (župan, pyžamo, ručník, domácí obuv, toaletní potřeby, apod.)

V souvislosti s plánovanou hospitalizací do nemocnice, prosím, nenoste s sebou větší částky peněz a cennosti.

Návštěvy na oddělení:

Návštěvy jsou na našich odděleních možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou každý den od 14:30 do 18:00 hodin. Mimo uvedené hodiny je možné domluvit vaši návštěvu s odborným personálem (lékařem nebo zdravotní sestrou) oddělení. Návštěvy se vždy ohlásí sloužící zdravotní sestře.

Pokud opouštíte oddělení (procházky, návštěvy, občerstvení, apod.), informujte, prosím, ošetřující personál.

Pokud máte ošetřujícím lékařem povoleny vycházky, dodržujte, prosím, dobu a prostory vycházkám vyhrazené, nevzdalujte se z území areálu nemocnice.

 

Dokumenty ke stažení

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Ceník ubytování pro samoplátce

TĚLOCVIČNA

V hlavní budově se nachází naše největší tělocvična, která je vybavena pomůckami a přístroji pro zlepšení pohybových funkcí a rozsahů hybnosti postižených kloubů. 

VODOLÉČBA

Bazén je součástí vodoléčebné sekce v přízemí hlavní budovy. Kromě léčebného cvičení v bazénu provozujeme v rámci vodoléčby také perličkové koupele, podvodní masáže a vířivé koupele končetin.

Kontakty

| Rehabilitační oddělení 1

Hlavní budova, 1. patro

Mgr. Alena Ratajová
staniční sestra
+420 318 541 460
ratajova@naplesi.cz

| Rehabilitační oddělení 2

Pavilon C 

Renáta Leksová
staniční sestra
+420 318 541 404
leksova@naplesi.cz

Jak se objednat

Podmínky přijetí k hospitalizaci

1/ K přijetí pacienta je nutný vyplněný a revizním lékařem schválený formulář Návrh na léčebně rehabilitační péči. Tento formulář vystavuje praktický lékař zpravidla na základě doporučení ambulantního lékaře – specialisty(obvykle odbornosti NEU, ORT, RHB) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

2/ Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče a umožnit tak realizaci efektivní rehabilitace.

Termín přijetí se řídí podle aktuální kapacity kliniky a podle naléhavosti zdravotního stavu pacienta.

Kontakt pro objednání


Mgr. Hana Rambousková

+420 318 541 495
agendarhb@naplesi.cz