fbpx

Lůžkové rehabilitační oddělení

Oddělení následné rehabilitační péče

Následná rehabilitační péče je určena především k léčbě akutních poúrazových a pooperačních stavů.

Lůžková rehabilitační oddělení 1 a 2 se nacházejí v hlavní budově. Pacientům je zde k dispozici jídelna, tělocvična, společenská místnost. Součástí hlavní budovy jsou také pracoviště vodoléčby, elektroléčby a fyzioterapie.

Dokumenty ke stažení

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Ceník ubytování pro samoplátce

Služby nehrazené ze ZP

TĚLOCVIČNA

V hlavní budově se nachází naše největší tělocvična, která je vybavena pomůckami a přístroji pro zlepšení pohybových funkcí a rozsahů hybnosti postižených kloubů. 

VODOLÉČBA

Bazén je součástí vodoléčebné sekce v přízemí hlavní budovy. Kromě léčebného cvičení v bazénu provozujeme v rámci vodoléčby také perličkové koupele, podvodní masáže a vířivé koupele končetin.

Kontakty

| Rehabilitační oddělení 1

Hlavní budova, 1. patro

Mgr. Alena Ratajová
staniční sestra
+420 318 541 460
ratajova@naplesi.cz

| Rehabilitační oddělení 2

Hlavní budova, 2. patro

Renáta Leksová
staniční sestra
+420 318 541 404
leksova@naplesi.cz

Jak se objednat

Podmínky přijetí k hospitalizaci

1/ K přijetí pacienta je nutný vyplněný a revizním lékařem schválený formulář Návrh na léčebně rehabilitační péči. Tento formulář vystavuje praktický lékař zpravidla na základě doporučení ambulantního lékaře – specialisty(obvykle odbornosti NEU, ORT, RHB) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

2/ Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče a umožnit tak realizaci efektivní rehabilitace.

Termín přijetí se řídí podle aktuální kapacity kliniky a podle naléhavosti zdravotního stavu pacienta.

Kontakt pro objednání


Bc. Julie Horáčková
sociální pracovnice
+420 318 541 495
agendarhb@naplesi.cz