fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie představuje cenný zdroj podpory a péče pro pacienty i jejich rodinné příslušníky. Naše psychoterapeutické služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly individuálně přizpůsobenou péči zaměřenou na specifické potřeby a požadavky každého jednotlivce.

V rámci psychoterapeutického poradenství a poradenství v krizi se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • poskytování pomoci v procesu vyrovnávání se s vážnou diagnózu
  • posilování emoční odolnosti a doprovázení během léčby
  • řešení konkrétních obtíží spojených s nemocí a léčbou, jako je snižování úrovně úzkosti a deprese, zvládání pocitů bezmoci a beznaděje a nalezení strategií pro zlepšení kvality života
  • podpora při adaptaci na nový životní styl s chronickým nebo nevyléčitelným onemocněním
  • poskytování podpůrné psychoterapeutické péče zaměřené na relaxační a dechové techniky
  • podpora rodinných příslušníků a pečujících osob

 

V rámci poradenství pro pozůstalé se specializujeme na:

  • doprovázení umírajících a pomoc při hledání zdrojů k vyrovnání se s odcházením
  • poskytování podpory rodinám, které se připravují na ztrátu svého blízkého
  • poskytnutí bezpečného prostoru na otevřené rozhovory o nemocném nebo zemřelém, pro vyjadřování vlastního prožívání a zármutku a prozkoumávání zdrojů podpory a úlevy v procesu truchlení
  • doprovázení a psychickou podporu rodinných příslušníků bezprostředně po úmrtí blízké osoby

Naše služby jsou určeny nejen pacientům, ale také jejich rodinám a blízkým, a rovněž personálu nemocnice zapojenému do péče o pacienty.

Nabízíme také podpůrně-terapeutickou skupinu:

pro rodinné příslušníky a pečující osoby onkologicky nemocných, která poskytuje specializovanou pomoc a podporu v těchto oblastech:

Psychosociální podpora: Pomoc jednotlivcům a rodinám se zvládáním emoční reakce spojené s diagnózou a léčbou onkologického onemocnění u jejich blízkého. Prostor pro sdílení pocitů a zkušeností s ostatními, kteří procházejí podobnou životní situací.

Informace o léčbě: Komplexní informace o léčebných postupech, které onkologicky nemocný člověk podstupuje.

Výživa a životní styl: Doporučení ohledně stravy, cvičení a dalších životních návyků podporujících průběh léčby nemocného.

Praktická pomoc: Řešení praktických otázek spojených s onemocněním, včetně možností sociálních dávek, kompenzačních pomůcek a domácí péče.

Informace o skupině:

Typ: otevřená skupina, do které se lze připojit dle potřeby

Místo: lůžková onkologie A (přízemí), společenská místnost

Čas: každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin

Cena: zdarma

Potvrzení účasti: na e-mailové adrese hnikova@naplesi.cz

Psychoterapeutický poradce: Mgr. Ing. Michaela Hniková, MBA, s případnou účastí lékařů, sociální pracovnice, rehabilitační nebo nutriční specialistky dle tématu setkání.

 

Psychoterapeutické služby poskytuje:

Mgr. Ing. Michaela Hniková, MBA – psychoterapeutický poradce, krizový intervent, poradce pro pozůstalé

Kontakty

Psychoterapeut

Mgr. Ing. Michaela Hniková, MBA
psychoterapeutický poradce
Po – St: pro hospitalizované pacienty a rodinné příslušníky
hnikova@naplesi.cz
+420 318 541 585