fbpx

Dokumenty pro pacienty

Formuláře

Žádost o přijetí k hospitalizaci na rehabilitační oddělení

Návrh na přijetí na paliativní jednotku

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Ceníky

Ceník nadstandardního ubytování

Ceník administrativních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - chirurgická ambulance

Ceník stravování

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - odborné ambulance

Ceník výkonů fyzioterapie a rehabilitace pro samoplátce

Informační brožury

Příprava na vyšetření CT

Informace pro pacienty radioterapie

Dokumenty

Práva a povinnosti pacientů Nemocnice Na Pleši

Postup pro vyřizování stížností

Darovací smlouva pro fyzické osoby

Ambulantní řád

Informace o kamerovém systému

Darovací smlouva pro právnické osoby

Domácí řád Nemocnice Na Pleši

Nemocniční kaplan

Čestné prohlášení pacienta - preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19