fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Dokumenty pro pacienty

Formuláře

Žádost o přijetí k hospitalizaci na rehabilitační oddělení

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Ceníky

Služby nehrazené ze ZP

Ceník administrativních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - chirurgická ambulance

Ceník stravování

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - odborné ambulance

Ceník drobného zboží

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník výkonů fyzioterapie a rehabilitace nehrazených ze zdravotního pojištění

Informační brožury

Příprava na vyšetření CT

Informace pro pacienty radioterapie

Dokumenty

Práva a povinnosti pacientů Nemocnice Na Pleši

Postup pro vyřizování stížností

Ambulantní řád

Informace o kamerovém systému

Darovací smlouva pro fyzické osoby

Darovací smlouva pro právnické osoby

Domácí řád Nemocnice Na Pleši

Nemocniční kaplan

Čestné prohlášení pacienta - preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19