Dokumenty pro pacienty

Formuláře

Žádost o přijetí k hospitalizaci na rehabilitační oddělení

Návrh na přijetí na paliativní jednotku

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Ceníky

Ceník nadstandardního ubytování

Ceník administrativních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník stravování

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - odborné ambulance

Ceník ostatních zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění pro samoplátce

Informační brožury

Příprava na vyšetření CT

Informace pro pacienty radioterapie

Dokumenty

Postup pro vyřizování stížností