Dokumenty

Dokumenty a formuláře

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Žádost o přijetí k hospitalizaci na rehabilitační oddělení

Návrh na přijetí na paliativní jednotku

Statut Etické komise

Ceníky

Ceník administrativních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník stravování

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - odborné ambulance

Ceník Etické komise

Ceník ostatních zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění