Dokumenty

Dokumenty a formuláře

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Žádost o přijetí k hospitalizaci na rehabilitační oddělení

Pravidla pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci

Návrh na přijetí na paliativní jednotku

Statut Etické komise

Ceníky

Ceník Etické komise