Upozornění

Nemocnice Na Pleši funguje nadále ve standardním provozu

Zákaz návštěv

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice vyhlašujeme od 6. března 2020 zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Pleši a čerpání tzv. „propustek“ během hospitalizace pacientů.