fbpx

Nemocnice Na Pleši funguje nadále ve standardním provozu

18. března 2020 | Upozornění

Rádi bychom uvedli na pravou míru informace, které se dnes objevily v některých mediích. Nemocnice Na Pleši funguje nadále ve standardním provozu.

V souvislosti s tím, že pacientka propuštěná z našeho zařízení minulý týden byla v tomto týdnu pozitivně testovaná na onemocnění COVID-19, jsme přistoupili k preventivní karanténě části personálu, který s pacientkou přišel do přímého styku (tj. do blízkosti menší než 2 m
a v časovém intervalu delším než 15 minut). Opatření jsme přijali obratem v součinnosti s pokyny Krajské hygienické stanice.

Jednalo se o pacienta s omezenou mobilitou. Z tohoto důvodu je velice nepravděpodobné, že pacient přišel do přímého kontaktu s jinými pacienty.

Nemocnice Na Pleši funguje nadále ve standardním provozu – nedošlo k uzavření lůžkové stanice ani k omezení provozu.