fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

V naší nemocnici funguje podpůrně-terapeutická skupina pro rodiny, blízké a pečující osoby onkologicky nemocných.

Skupina poskytuje specializovanou pomoc a podporu v těchto oblastech:

Psychosociální podpora:

 

Pomoc jednotlivcům a rodinám se zvládáním emoční reakce spojené s diagnózou a léčbou onkologického onemocnění u jejich blízkého.

 

Prostor pro sdílení pocitů a zkušeností s ostatními, kteří procházejí podobnou životní situací.

 

Informace o léčbě:

 

Komplexní informace o léčebných postupech, které onkologicky nemocný člověk podstupuje.

 

Výživa a životní styl: Doporučení ohledně stravy, cvičení a dalších životních návyků podporujících průběh léčby nemocného.

 

Praktická pomoc: Řešení praktických otázek spojených s onemocněním, včetně možností sociálních dávek, kompenzačních pomůcek a domácí péče.

 

Informace o skupině:

 

Typ: otevřená skupina, do které se lze připojit dle potřeby

 

Místo: lůžková onkologie A (přízemí), společenská místnost

Čas: každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin

Cena: zdarma

 

Potvrzení účasti: na e-mailové adrese hnikova@naplesi.cz

Terapeut: Ing. Mgr. Michaela Hniková, MBA, s případnou účastí lékařů, sociální pracovnice, rehabilitační nebo nutriční specialistky dle tématu setkání

 

Psychoterapie