fbpx

Paliativní péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče

Paliativní péči v Nemocnici Na Pleši poskytuje tým vysoce specializovaných profesionálů. Vedle lékařů a sester je pacientům k dispozici také psycholog, sociální pracovník, fyzioterapeut, nutriční terapeut a ergoterapeut.

Nemocnice Na Pleši je spolu s Onkologickou klinikou VFN jediným pracovištěm v České republice, které opakovaně obhájilo prestižní akreditaci Evropské onkologické společnosti ESMO.

Paliativní péče v Nemocnici Na Pleši

 

Co je paliativní péče

Někdy se ještě setkáváme s představou, že paliativní péče přichází na řadu, když už se „nedá nic dělat“. Cílem paliativní péče ale není neléčit, nýbrž udržovat co nejlepší kvalitu života, tišit bolest a další tělesné i duševní symptomy, zachovávat důstojnost pacienta, respektovat jeho hodnoty.

Z klinických výzkumů z posledních let jasně vyplývá, že právě včasné zahájení paliativní péče, která je poskytovaná souběžně s léčbou onkologickou vede k větší míře spokojenosti nemocných i jejich blízkých, vyšší kvalitě života a v důsledku tak může vést i k celkově k prodloužení života pacientů.

 

Neopustíme pacienta v žádné situaci

Náš tým je schopen poskytnout paliativní péči jak v ambulantním režimu, tak za hospitalizace. V rámci ambulance paliativní a podpůrné léčby se věnujeme řešení bolesti a dalších symptomů onemocnění, ale jsme také schopni nabídnou péči dalších odborností (psycholog, sociální pracovník), tak abychom umožnili pobyt pacienta v domácím prostředí. V případě, že to zdravotní stav vyžaduje, pacient může být hospitalizován, po předchozí domluvě s lékařem nebo sociální pracovnicí.

V případě zájmu a volné kapacity je možná trvalá přítomnost rodiny či blízké osoby na pokoji pacienta, k dispozici jsou dvoulůžkové pokoje se zázemím.  Naše pracoviště úzce spolupracuje s agenturami domácí péče, mobilními i kamennými hospici.

ambulance paliativní péče

V rámci ambulance paliativní a podpůrné léčby se věnujeme řešení bolesti a dalších symptomů onemocnění.

KONTAKTY

 

Paliativní ambulance

| Onkologická ambulance 3
Hlavní budova, přízemí střed
+420 318 541 431
paliativniambulance@naplesi.cz

 

Sociální pracovnice

Ludmila Petráková
petrakova@naplesi.cz
+420 318 541 514

Objednání pacienta

 

Jak se objednat do paliativní ambulance

Pro objednání k ambulantnímu vyšetření nebo konzultaci v ambulanci paliativní a podpůrné péče mějte prosím připravenou kompletní zdravotnickou dokumentaci.

paliativniambulance@naplesi.cz
+420 318 541 431
+420 318 581 901 (FAX)

 

Jak se objednat k hospitalizaci

Máte-li zájem o přijetí k hospitalizaci na paliativní jednotku, kontaktujte sociální pracovnici. Pro posouzení možnosti přijetí budeme potřebovat lékařskou dokumentaci, zejména aktuální zprávu ošetřujícího lékaře.

Ludmila Petráková
socialni@naplesi.cz
+420 318 541 514