fbpx

Setkání s biskupem Karlem Herbstem

2. února 2020 | Akce

Nemocnice Na Pleši vás srdečně zve na setkání s biskupem Mons. Karlem Herbstem u příležitosti Světového dne nemocných. Pozvání přijali také faráři z okolí a Šedé sestry, jejichž řád až do 60. let 20. století v Nemocnici Na Pleši působil.

Program setkání
11. února 2020

 

13:00 Příjezd a přivítání biskupa
HLAVNÍ BUDOVA

 

13:30 Setkání s pacienty, zaměstnanci a hosty
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, 1. PATRO
Představení historie nemocničního areálu, duchovní služby a
nemocniční kaple a výstavka historických fotografií. Nebude
chybět ani kulturní vložka, občerstvení a možnost popovídat
si s Otcem biskupem.

 

15:00 Mše svatá
NEMOCNIČNÍ KAPLE, -1. PATRO
Možnost udílení svátosti nemocných

 

 

Emeritní biskup Karel Herbst

Karel Herbst (* 6. listopadu 1943 Praha) je emeritní pomocný biskup pražský a salesián. V osmdesátých letech byl hlavním organizátorem salesiánských chaloupek, prázdninových akcí pro děti v rámci podzemního fungování církve. 19. února 2002 byl jmenován a 6. dubna 2002 ustanoven pomocným biskupem pražské římskokatolické ardidiecéze.

V říjnu 2016 podal rezignaci na úřad pomocného biskupa a od 1.12.2016 se stal emeritním pomocným biskupem. Dle vlastního vyjádření byla důvodem jeho rezignace únava a vysoký věk. I přes svou rezignaci chce být k dispozici pro duchovní činnost v rámci arcidiecéze.

Karel Herbst

 

Světový den nemocných

Světový den nemocných připadá na 11. února, kdy se v roce 1858 zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou čtrnáctiletou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

„Jistě, kdo trpí, nesmí být nikdy ponechán sám sobě. Proto mi leží na srdci, abych se obrátil slovy opravdového ocenění na ty, kteří se prostě a v duchu služby dávají k dispozici nemocným a snaží se ulehčovat jejich bolesti, a pokud je možné, zbavit je choroby díky pokrokům lékařského umění. Myslím zvláště na zdravotnické pracovníky, na lékaře, ošetřovatele, vědce a badatele, ale i na nemocniční kaplany a dobrovolníky. Je to velký skutek lásky starat se o toho, kdo trpí!“

Jan Pavel II.

 

Šedé sestry

Šedé sestry patří mezi františkánské řády žijící v klášteře. Jejich zvláštním posláním je ošetřování nemocných. Velkým úkolem a snahou je nemocným ulehčit život nebo aspoň učinit snesitelnějším jejich úděl nadpřirozenou láskou.

Zakladatelky řádu a první sestry ošetřovaly nemocné v jejich domech, střídaly se u nich ve dne i v noci. Postupně, jak sester přibývalo, přijímaly i službu v nemocnicích a působily na mnoha místech naší republiky. Vybudovaly také vlastní ošetřovatelskou školu, kde se nejen naše sestry odborně vzdělávaly. V Nemocnici Na Pleši působily Šedé sestry od jejího založení až do roku 1960, kdy se je tehdejší režim snažil nahradit zdravotními sestrami a odsunout do ústraní.

Šedé sestry dostaly svůj název podle svého tradičního šedého pláště, který nosily zakladatelky řádu.

šedé sestry    šedé sestry