fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Aktuální opatření v Nemocnici Na Pleši v souvislosti s COVID-19

13. července 2021 | COVID-19, Novinky

Návštěvy pacientů

S platností od 13. července jsou povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů v maximálním počtu 2 osob, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

b) byly očkovány proti onemocnění Covid-19, od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimka platí pro děti do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a pro děti od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Každá návštěva se předem musí hlásit na sesterně příslušného oddělení.

 

Stravování pacientů

15. června 2021 bylo opět zahájeno stravování pacientů v pacientské jídelně stravovacího provozu.

 

Obecná opatření při pohybu po areálu nemocnice

Žádáme všechny zaměstnance, osoby žijící v areálu Nemocnice Na Pleši, naše pacienty i jejich rodinné příslušníky o spolupráci a ohleduplnosti při snaze minimalizovat šíření epidemie a o respektování následujících opatření:

  1.  Před vstupem do areálu NNP si zakrýt ústa a nos respirátorem a dezinfikovat si ruce; po celou dobu pobytu v nemocnici i areálu nosit dostupné ochranné pomůcky.
  2.  Průchod do areálu NNP je možný pouze přes vrátnici nemocnice – každá osoba je povinná sdělit důvod své návštěvy; pacienti, kteří nemají roušku (ústenku) nebo respirátor, si mohou koupit roušku na vrátnici.
  3.  Omezit pohyb a shromažďování pacientů, zaměstnanců a osob zde bydlících, a to zejména v parku, v prostoru před kavárnou atp.

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení.