fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Aktuální podmínky návštěv a propustek pacientů

3. července 2020 | COVID-19, Novinky

Rádi bychom vás upozornili na aktuální úpravy režimových opatření v Nemocnici Na Pleši v souvislosti s dalším rozvolňováním protiepidemiologických pravidel a opatření vládou ČR ke dni 1. 7. 2020.

Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou povoleny za těchto podmínek

 • dodržovat stanovenou návštěvní dobu
  • všední dny: 14: 00 hod. – 18: 00 hod.
  • víkendy a státní svátky: 10:00 – 18: 00 hod.
 • dodržovat stanovený počet návštěvníkům kdy jednoho pacienta mohou navštívit maximálně dvě osoby
 • návštěvy použijí ochranné roušky
 • návštěvy se ohlásí na sesterně lůžkového oddělení
  • sestra dohlédne na provedení dezinfekce rukou návštěvníků, ev. předá k dispozici dezinfekční přípravek, zkontroluje provedení dezinfekce rukou návštěvníků
  • pokud je pacient mobilní a je příznivé počasí, doporučujeme realizaci návštěvy mimo interiéry budov nemocnice, tzn. v parku (pokud návštěva nevstupuje do interiérů budov nemocnice, nemusí se tedy hlásit na sesterně).

Propustky pacientů

Propustky a povolená vzdálení hospitalizovaných pacientů:

 • nadále platí zákaz propustek a povolených vzdálení u hospitalizovaných pacientů
 • v mimořádných a výjimečných případech o propustkách / povolených vzdáleních rozhoduje primářka oddělení, na základě doporučení ošetřujícího lékaře pacienta

Stravování

Stravování pacientů se vrací do původního režimu, tj. bez omezení.