fbpx

Aktuální preventivně bezpečnostní opatření v Nemocnici Na Pleši

13. září 2020 | COVID-19, Novinky

Rádi bychom vás upozornili na aktuální opatření v Nemocnici Na Pleši v rámci prevence šíření onemocnění COVID-19. Žádáme všechny zaměstnance, osoby žijící v areálu Nemocnice Na Pleši, naš pacienty a jejich rodinné příslušníky o spolupráci a ohleduplnosti při snaze minimalizovat šíření epidemie a o respektování následujících opatření:

  1.  Před vstupem do areálu NNP má každý povinnost zakrýt si ústa a nos rouškou (ústenkou) nebo respirátorem a dezinfikovat si ruce, po celou dobu pobytu v nemocnici i areálu nosit dostupné ochranné pomůcky.
  2.  Průchod do areálu NNP je možný pouze přes vrátnici nemocnice – každá osoba je povinná sdělit důvod své návštěvy pacienti, kteří nemají roušku (ústenku) nebo respirátor, si mohou koupit roušku na vrátnici.
  3.  V nemocnici platí zákaz návštěv i zákaz čerpání tzv. propustek, návštěvy ve výjimečných případech lze domluvit s primářem oddělení.
  4.  Omezit pohyb a shromažďování pacientů, zaměstnanců a osob zde bydlících, a to zejména v parku, v prostoru před kavárnou atp.

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení.