fbpx

Máme vítěze soutěže Plešské talentobraní

4. dubna 2021 | Novinky

V březnu jsme v Nemocnici Na Pleši připravili soutěžní klání Plešské talentobraní. Se svým uměleckým výtvorem, ať už to byla fotografie, obraz, básnička a nebo ručně upletená čepice, se zapojili jak pacienti tak i zaměstnanci nemocnice. Z nashromážděných příspěvků jsme v hlavním vchodu do budovy připravili soutěž výstavu. Mohli jste se tu nejen pokochat díly našich tvůrců, ale také hlasovat pro tři nejlepší z nich.

Vyhodnocení soutěže

Soutěže se zúčastnili tvůrci z řaad pacientů i zaměstnanců a na soutěžní výstavě se hlasovalo celkem stošesti hlasy. Všem tvůrcům, kteří se skrze svá díla zúčastnili místního soutěžního klání Plešské talentobraní, všem, kteří naše soutěžící podpořili hlasováním a všem, kteří se přišli podívat, srdečně děkujeme a těšíme se na další kolo soutěže!

Výsledky soutěže 1. Plešské talentobraní

  1. místo: Věra J. (č. 31) , fotografie nemocnice s osobním prožitkem
  2. místo: Romana (č. 12), pletené ponožky
  3. místo: Josef M. (č. 26), pletení z papíru

Speciální cena: Bronislav (č. 27), pozdrav od vnuka

4. místo: Petr M., fotografie
5.- 7. místo: Míša K., výrobky z korálků, Hanka R., hvězdičky, Jana, kresba
8. místo: p. Horáková, vyškrabávání, vymalovávání obrázků
9. – 10. místo: Pavel P., kresba, Pavel R. (RTG) – foto
11. – 12. místo: pacientky pavilonu C – vymalovávání obrázků
13. místo: Zdeněk K., báseň, pacientky pavilonu C – vymalovávání obrázků, srdíčko z drátků
14. – 31. místo: pacienti pavilonu C, pacientky z onkologie, pacientky RHB – vymalovávání obrázků

1. místo

2. místo

3. místo

odměny pro vítěze