fbpx

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

1. dubna 2020 | Novinky

V těžké situaci nemusíte zůstávat sami. Je tu pro vás SPIS.

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS)

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) poskytuje podporu v rovině první psychické pomoci. Umožňuje využití kolegiální (tzv. peer) péče všem zdravotníkům, které zasáhla těžká, především profesní, zkušenost. 

Linka kolegiální podpory

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena vám, pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na vás dopadá aktuální krizová situace a:

  • vnímáte vyšší profesní zátěž, než obvykle
  • prožíváte duševně nadlimitní události při své práci
  • jste v přímém styku s pacienty, jejich nemocí, umíráním nebo smrtí
  • neposkytujete přímou péči (farmaceuti, operátoři ZZS, vedoucí pracovníci)
  • jste vystaveni zátěžovému pracovním režimu, obavě z nákazy
  • máte také obavy o zdraví své a svých blízkých
  • cítíte potřebu psychické podpory

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

Kontakty

+420 607 400 591
+420 720 219 618
www.spis.cz

linka kolegialni podpory