fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Preventivní opatření proti šíření nákazy koronavirem

17. března 2020 | Novinky

Z důvodu preventivních opatření šíření epidemie koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19 vyzýváme všechny zaměstnance, osoby bydlící v areálu NNP, pacienty a jejich rodinné příslušníky ke spolupráci a ohleduplnosti při snaze minimalizovat šíření epidemie a vydávám následující pokyny a opatření:

  1. před vstupem do areálu NNP má každý občan za povinnost zakrýt si ústa a nos šálou, šátkem, popřípadě rouškou (ústenkou) nebo respirátorem a po celou dobu pobytu v nemocnici a v areálu nosit dostupné osobní ochranné pomůcky, zejména šátky, šály, roušky (ústenky)
  2. průchod do areálu NNP je možný pouze přes vrátnici nemocnice – každá osoba je povinná sdělit důvod svojí přítomnosti (ambulantní pacienti buď předloží „objednávací kartičku“ s termínem ošetření v ambulanci, ev. jiný doklad o termínu návštěvy ambulance; pokud takovýto doklad nemají, obdrží od zaměstnance vrátnice „Potvrzení lékaře o provedeném ambulantním ošetření“ – toto potvrzení pacient předloží k vyplnění ošetřujícímu lékaři a ve vrátnici ho odevzdá při odchodu ze zdravotnického zařízení
  3. ambulantní pacienti, kteří jsou objednáni k plánovanému ambulantnímu ošetření / vyšetření v naší nemocnici, se předem telefonicky přeobjednají na jiný náhradní termín ošetření / vyšetření
  4. ambulantní pacienti, kteří se i přes stanovené pokyny dostaví k ambulantnímu ošetření / vyšetření a nemají roušku (ústenku) – obličej si chrání pouze šátkem či šálou, si mohou po dobu jejich přítomnosti v nemocnici v příjmové kanceláři nemocnice zapůjčit roušku (ústenku); (při odchodu ji vrátí zpět do příjmové kanceláře – do určeného sběrného koše)
  5. v čekárně obdrží ambulantní pacienti od personálu, před vstupem do ordinace lékaře, k podpisu „Čestné prohlášení pacienta“ o tom, že pacient není t. č. v nařízené karanténě, za poslední měsíc necestoval do rizikových oblastí a nepozoruje na sobě žádné projevy akutního respiračního virového onemocnění (cítí se být zdráv)
  6. dodržovat zákaz návštěv pacientů a zaměstnanců / osob bydlících v areálu NNP
  7. osobní věci hospitalizovaných pacientů, které jim přivezou rodinní příslušníci, budou odevzdány ve vrátnici nemocnice; předání pacientovi zajistí staniční sestra příslušného lůžkového oddělení, na kterém je pacient hospitalizován
  8. omezit pohyb a shromažďování hospitalizovaných pacientů, zaměstnanců a osob zde bydlících, a to zejména v parku, v prostoru před kavárnou, aj.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!