fbpx

Program konference nelékařských profesí 2018

26. listopadu 2018 | Novinky

Jak přežít změny ve zdravotnictví

Už jsme vás informovali, že letošním ročníkem konference nelékařských profesí se bude prolínat motiv změny. Mezi spíkry konference vystoupí například prof. Helena Haškovcová, doc. Roman Šmucler nebo MUDr. Ivana Pospíšilová, primářka Komplexního rehabilitačního centra Nemocnice Na Pleši.

Registrace

Z důvodu naplnění kapacity přednáškového sálu je možnost registrace ukončena.

Děkujeme za pochopení.

Podrobný program

8:30 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:10 Přivítání
Mgr. Monika Říhová, MBA
hlavní sestra, Nemocnice Na Pleši

První blok přednášek

9:10 – 9:40 Změny očima nejpovolanějších
Mgr. Jana Zelenková
vrchní sestra Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole; členka prezidia ČAS
9:40 – 10:10 Tradiční etické hodnoty v českém zdravotnictví: proměňují se, nebo se ztrácejí?
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
pedagožka, bioložka a filosofka, Fakulta humanitních studií UK, Praha
10:10 – 10:50 Změny ve zdravotnictví z pohledu práva
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
advokát; přední český odborník na zdravotnické právo
10:50 – 10:55 Diskuze
10:55 – 11:15 Přestávka – občerstvení

Druhý blok přednášek

11:15 – 11:40 Individuální přístup a otevřená mysl, aneb novinky v rehabilitaci
MUDr. Ivana Pospíšilová
náměstkyně pro LPP a komplexní rehabilitační centrum, primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Na Pleši
11:40 – 12:05 Co přinášejí vývojové změny v onkologii konkrétnímu pacientovi?
as. MUDr. Alexandra Aschermannová
emeritní primářka onkologického oddělení a ředitelka Nemocnice Na Pleši
12:05 – 12:30 Co dělají ti divní lidé?“ Role fyzika v radioterapii
Mgr. Jan Kadeřávek
fyzik, oddělení radioterapie Nemocnice Na Pleši
12:30 – 12:35 Diskuze
12:35 – 13:35 Přestávka na oběd
Třetí blok přednášek
13:35 – 14:05 Chemie lásky
Doc. RNDr. Karel Nesměrák, PhD.
analytický chemik, Přírodovědecká fakulta UK Praha
14:05 – 15:00 Nadbytek, nikoli nedostatek zdravotníků v ČR
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident České stomatologické komory, majitel kliniky Asklepion a spolumajitel Nemocnice Na Pleši
15:00 – 15:10 Diskuze
15:10 Závěr konference, předávání certifikátů

Změna programu vyhrazena!

Program VI. Multioborové konference nelékařských profesí