fbpx

Respirační rehabilitace zlepšuje kvalitu života nejen pneumologickým pacientům

11. srpna 2020 | Novinky

Co je dechová rehabilitace

Dechová rehabilitace je součástí komplexní péče o pacienty s onemocněním dýchacího systému (CHOPN, chronická bronchitida, astma bronchiale, stavy po komplikovaných zánětech plic, plicní fibrosa), ale vhodná je také u pacientů jejichž primární onemocnění s sebou přináší dechové obtíže (např. kardiaci, neurologičtí pacienti).

Pro pneumologické oddělení máme novou tělocvičnu se speciálními dechovými pomůckami na vlastní respirační fyzioterapii: expektorační pomůcky a dechové pomůcky k tréninku nádechových i výdechových svalů, např. Threshold, Flutter a pod.

Cílem plicní rehabilitace je snížení symptomů, usnadnit dýchání, optimalizovat dechové a pohybové návyky, zabránit ztrátě výkonnosti, zlepšení denních aktivit a kvality života a pomoci nemocnému se vyrovnat s jeho nemocí. Důraz klademe na aktivitu samotného pacienta
s cílem:

 • snížit bronchiální obstrukci
 • zlepšit průchodnost dýchacích cest
 • zlepšit ventilační parametry
 • kontrolovat záněty v dýchacích cestách
 • prevenci zhoršování funkce plic
 • zvýšit fyzickou kondici

 

Jak probíhá rehabilitační léčba

 • individuální a/nebo skupinovou léčebná tělesná výchova, měkké a mobilizační techniky, fyzikální terapie a vodoléčba
 • respirační fyzioterapie (techniky hygieny dýchacích cest – usnadnění expektorace, dechová cvičení, trénink dýchacích svalů, nácvik inhalační techniky, reedukace dechového vzoru, nácvik úlevových poloh pro dýchání
 • pohybový trénink s cílem zvyšování adaptace na tělesnou zátěž
 • silový a vytrvalostní trénink (odporový trénink svalů horních a dolních končetin)
 • edukace a prevence