fbpx

Rozhovor s Kateřinou Jirsovou, primářkou onkologie

22. ledna 2019 | Novinky

Na Pleši se léčila už spousta známých osobností, a proto se o nás někdy říká, že jsme nemocnice pro boháče. My ale rozdíly neděláme. Odlišuje nás to, že své pacienty neopouštíme, ani když je jejich stav velmi vážný. Primářka onkologie, Kateřina Jirsová, v rozhovoru pro Expres uvádí vše na pravou míru. Publikujeme zde celý rozhovor.

Do Nemocnice Na Pleši byl před několika týdny přemístěn herec a producent Jiří Pomeje (54), u něhož koncem loňského roku lékaři znovu diagnostikovali rakovinu, tentokrát kostí. Jaké jsou šance na vyléčení muže, jehož si pražské nemocnice přehazovaly jako horký brambor, až jeho nejbližší museli vyhledat pomoc právě zde? Expres mluvil přímo s primářkou onkologického oddělení zmíněné nemocnice Kateřinou Jirsovou.

Přemístila rodina Jiřího Pomejeho do Nemocnice Na Pleši, aby nemusel být umístěn do obyčejného hospice, nebo má opravdu šanci na vyléčení? Expres se byl podívat do Nemocnice Na Pleši, kde momentálně snad nejostřeji sledovaný pacient Česka leží, a mluvili jsme s primářkou onkologického oddělení, jež má Pomejeho léčbu na starosti.

Ačkoliv Kateřina Jirsová neodpovídala přímo na zdravotní stav nejslavnějšího pacienta Nemocnice Na Pleši, z jejích slov je zřejmé, že je Pomeje v těch nejlepších rukou. Nejenže jsme prošli celý nemocniční areál, ale podařilo se nám zjistit, jak může Pomeje trávit volné chvilky mezi léčbou. A vyžití má v prostorách nemocnice opravdu hodně.

Jak velké je onkologické oddělení Nemocnice Na Pleši?

Naše onkologické centrum má dvě lůžková oddělení s celkem 55 lůžky, denně je v provozu i onkologická ambulance a stacionář pro aplikaci chemoterapie. Jak početný je personál tohoto oddělení? Na onkologickém oddělení pracuje dvanáct lékařů, samozřejmě zkušené sestry, ošetřovatelky. Do týmu ale také patří sociální pracovnice, psycholog, nutriční terapeut, fyzioterapeut, ergoterapeutka.

Jaké typy rakoviny léčíte?

Léčíme dospělé pacienty se všemi typy tzv. solidních nádorů (tedy ne „rakovinu krve“) ve všech stadiích. Jaké metody pro léčbu využíváte? Máme k dispozici systémovou léčbu, což je chemoterapie, hormonální léčba, cílená léčba. V nemocnici máme také moderně vybavenou radioterapii s lineárním urychlovačem.

Jaké metody pro léčbu využíváte?

Máme k dispozici systémovou léčbu, což je chemoterapie, hormonální léčba, cílená léčba. V nemocnici máme také moderně vybavenou radioterapii s lineárním urychlovačem.

Která metoda je nejúčinnější? Záleží na rozsahu zasažení těla rakovinou?

Na to není jednoduchá odpověď. Je třeba vždy vybrat tu správnou léčbu pro daný typ rakoviny v určitém stadiu pro konkrétního pacienta. Samozřejmě se řídíme mezinárodně platnými doporučeními, tzv. guidelines.

Lze léčbu kombinovat? Jak?

Ano lze a často k tomu dochází. Během léčby nádorového onemocnění v různých fázích pacienti projdou chemoterapií, hormonální léčbou, biologickou léčbou i ozařováním a v některých případech je vhodné tyto metody kombinovat najednou.

Lineární urychlovač v nové budově radioterapie

Přijímáte všechny pacienty?

Do péče přijímáme všechny pacienty, není nutné žádné doporučení. Velkým problémem jsou v současnosti dlouhé čekací doby jak na vyšetření, tak na zahájení terapie. My se snažíme poskytovat našim pacientům časné termíny, tak aby léčba mohla být zahájena co možná nejdříve. Je to hodně o organizaci práce, ale převzali jsme zahraniční model tzv. case managementu, který je efektivní.

Kdy nastane moment, že si řeknete, že léčba je zbytečná?

Bohužel dochází k tomu, že i přes veškerou snahu se nedaří onemocnění zastavit nebo celkový zdravotní stav pacienta neumožňuje specifickou onkologickou léčbu. Vždycky se dá ale něco dělat, můžeme ovlivnit projevy nemoci, komplexním přístupem a podpůrnou léčbou zlepšit kvalitu života. Je ale také nesmírně důležité s pacientem správně a otevřeně komunikovat, to v Čechách vnímám jako velký problém.

Jaké máte statistiky? Kolik procent pacientů se zcela uzdraví?

U časných stadií jsou výsledky léčby velmi dobré, pacienti podstoupí chirurgický výkon, často následuje chemoterapie nebo ozařování, pacienti jsou úplně vyléčení a mohou se poté vrátit naplno do života, zůstávají nadále samozřejmě v pravidelném sledování. Pokročilá nádorová onemocnění jsou bohužel stále nevyléčitelná. V posledních letech však přibývá mnoho nových léků, které umožní podstatné prodloužení života s nemocí, u některých diagnóz i v řádu let, takže je to onemocnění nevyléčitelné, ale často léčitelné.

Lékařský tým onkologického oddělení Nemocnice Na Pleši

Máte i statistiky úmrtí?

Vzhledem k tomu, že se snažíme o pacienty starat po celou dobu jejich nemoci, poměrně hodně z nich je v naší péči i v terminální fázi a přes 200 pacientů ročně u nás umírá.

Své pacienty neopouštíte. Co to znamená?

To je právě ono. Snažíme se být s našimi pacienty po celou dobu jejich nemoci, někteří se vyléčí a jsou u nás dál sledováni, mnoho jich podstupuje chemoterapii, ozařování, ale i v případě, že je onkologická léčba ukončená a pacient si to přeje, zůstává nadále v naší péči. Takováto paliativní péče je zaměřená na zlepšení kvality života, řešení symptomů, plánování další péče. Snažíme se maximálně respektovat přání a hodnoty pacienta, kromě lékařů se na péči podílí celý multidisciplinární tým. V případě, že není možná péče v domácím prostředí, jsme schopni pacienta hospitalizovat. Vyhneme se tak někdy zbytečným hospitalizacím na internách, navíc pacienta dobře známe, a tak je léčba efektivní. Myslím, že je to správné pro pacienta i z pohledu celého zdravotnického systému.

Polovina úspěchu je prý psychický stav pacientů. Jak zlepšujete pacientům kvalitu života u vás?

S tím naprosto souhlasím. Myslím, že zásadní je přístup personálu. Nejen lékařů, ale i sestřiček, ošetřovatelek, prostě všech, kteří se na péči podílí. Já si troufám říct, že mám štěstí na tým skvělých lidí, profesionálů, kteří i přes velké pracovní nasazení dokážou být velmi empatičtí. A naši pacienti to velmi oceňují. Pravidelně také dochází dle potřeby ergoterapeut, psychoterapeut, fyzioterapeut, dobrovolníci. Snažíme se zpříjemnit čas strávený v nemocnici různými společnými aktivitami, tvořením, někdy kulturním zážitkem. Pravidelně dochází canisterapeutka se třemi pejsky a to pacienti úplně milují.

Pokoje onkologicky nemocných pacientů.

Co mají třeba k dispozici na pokojích?

Pro celkovou pohodu je určitě důležité prostředí nemocnice, komfort, soukromí. Naše oddělení prošlo v loňském roce rekonstrukcí, máme k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, ledničkou, wifi. Na oddělení je prostorná společenská místnost, kde si může pacient nebo rodina uvařit kávu, ohřát jídlo, posedět.

Jak vypadá standardní pokoj a jak nadstandard?

Pokoje vypadají a jsou vybaveny velmi podobně, všichni pacienti mají k dispozici TV, ledničku, wifi. To, co je nadstandard, za který se platí, je jednolůžkový pokoj s balkonem a pak dvoulůžkový pokoj, který využívá pacient sám, respektive může u něj být trvale přítomen někdo blízký. To je něco, co v nemocnici není úplně běžné, ale z naší zkušenosti to pacienti a jejich blízcí velmi oceňují.

Z bývalé ředitelské vily jste udělali nadstandardní pokoje. Dá se říct, že je to luxusnější hospic?

Ředitelská vila je součástí rehabilitačního oddělení, nejsou tam hospitalizovaní onkologičtí pacienti.

Kolik stojí pokoj na den?

Nadstandardní pokoj stojí 1000 až 1300 korun/den.

Co hradí pojišťovna?

Veškerá zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, máme smlouvu se všemi pojišťovnami.

Které pacienty léčíte lineárním urychlovačem?

Léčba ozařováním pomocí lineárního urychlovače, který má naše nemocnice od loňského roku k dispozici, je jedna ze standardních možností onkologické léčby. Jde o velmi přesnou metodu, která má široké využití u mnoha typů rakoviny. Výhodou moderního přístroje je velmi přesné ozáření nádoru a zároveň maximální šetření okolních zdravých tkání.

Jak dlouho trvá ozařování?

Samotná procedura je pro pacienty nebolestivá a trvá několik málo minut. Je to podobné, jako byste podstupoval rentgenové vyšetření. Aby byly nádorové buňky zářením zničeny, je důležité docílit poměrně vysoké celkové dávky. Ta se ale nedá aplikovat najednou a musí být rozfázována do několika dní. Pacienti proto standardně podstupují léčbu každý pracovní den, a to po dobu až několika týdnů v závislosti na charakteru jejich onemocnění.

Kolik ozáření maximálně může člověk absolvovat?

Jedna z nevýhod léčby zářením je její omezená opakovatelnost. Tam, kde byl pacient již v průběhu svého života jednou ozařován, lze těžko znovu aplikovat stejnou dávku, která by účinně nemocnému pomohla. Pak je nutno uvažovat o jiných možnostech onkologické léčby. V krajních případech se ale lze pokusit o další ozařování v daném místě redukovanou dávkou.

Doporučujete onkologicky nemocným pacientům, aby cvičili?

Cvičení je dobré pro všechny. Samozřejmě intenzita a typ cvičení se musí přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu a možnostem pacienta. Pomáhá to nejen zlepšení či zachování hybnosti, soběstačnosti, ale má vliv na celkový zdravotní stav i psychiku.

Smí vůbec chodit ven na procházky do parku? Neobáváte se, že onemocní? Není to nebezpečné pro jejich oslabenou imunitu?

Samozřejmě, pokud zrovna neprobíhá nějaké akutní zánětlivé onemocnění. Dokonce když je hezky, probíhá venku i skupinové cvičení. Máme výhodu krásného parku, takže se snažíme dostat ven i pacienty, kteří jsou hůře pohybliví nebo dokonce ležící. Máme k dispozici speciální polohovací křesla a pak už stačí jen ochotný personál.

Pořádáte jinou zábavu? Třeba taneční večery? Je účast povinná, nebo jen dobrovolná?

Občas uspořádáme pro pacienty koncert nebo divadelní představení. Chtěli bychom, aby takových aktivit přibývalo. Taneční večer jsme zatím neměli, ale je to dobrý nápad, takový návrat k tomu, co tady v době léčby tuberkulózy před druhou světovou válkou bývalo.

Slyšel jsem, že se u vás pořádají vystoupení místních dětí. O jaká představení se jedná?

Několikrát za rok u nás vystoupí děti z místní základní školy v Nové Vsi pod Pleší. Připraví si vždycky pásmo básniček, písniček, zahrají na hudební nástroje. Naposledy u nás byly před Vánoci. Pacienti to mají moc rádi, je to takové zpestření a myslím, že i pro děti má takové setkání velký význam. Uvědomí si, že je hezké udělat někomu radost, že je správné pomáhat.

Říkala jste, že plánujete vlastní festival. O co jde?

Nemocnice slouží hlavně pro léčení pacientů, to je samozřejmé. My bychom ale chtěli, aby naši pacienti se závažnou nemocí nebo dlouhotrvající náročnou léčbou mohli žít maximálně „normální“ život, aby byla nemocnice více otevřená i zdravým lidem. Jde o odtabuizování nemocničního prostředí i onkologického onemocnění. Naše nemocnice s nádherným areálem v přírodě, s rozsáhlým parkem, je k tomu, myslím, ideální. Chtěli bychom proto uspořádat 1. ročník benefičního open air festivalu, který bude pro širokou veřejnost, lidi z okolí, rodiny s dětmi, příbuzné a samozřejmě i pro naše pacienty. Kromě příjemného kulturního zážitku se chceme zaměřit i na osvětu.

Kdy ho plánujete?

V červnu, datum je zatím stanoveno na 7. června 2019. Program zatím ladíme, protože sehnat finance není úplně snadné.