fbpx

Elektroléčba

ELEKTROLÉČBA

Elektroterapie označuje velmi rozsáhlé spektrum léčebných technik, které využívají léčebných účinků elektrického proudu. Podle typu elektrického proudu (nízkofrekvenční, středofrekvenční, vysokofrekvenční a galvanické proudy) a jeho frekvence, amplitudy a dalších parametrů může mít tyto účinky:

 • protizánětlivé
 • analgetické (odstranění či redukce bolestivých stavů)
 • myostimulační a myorelaxační (ovlivnění svalového napětí)
 • hyperemické (zvýšení prokrvení a metabolismu tkání)
 • antiedematózní (odstranění či redukce otoků)

Obecně se elektroterapie doporučuje při léčbě pohybového systému, chronických revmatických onemocnění i degenerativních změnách, při zánětech šlach či kloubů, otocích a u pooperačních a poúrazových stavů.

Naopak kontraindikace elektroléčby obecně platí pro:

 • horečnaté stavy
 • nádorová aktivní onemocnění
 • kardiostimulátor či kovové implantáty
 • čerstvá kožní poranění, krvácivé stavy
 • těhotenství

Elektroterapie trvají obvykle od 6-30 minut (maximálně hodinu) a výběr vhodné terapie je na posouzení lékaře.

 

Druhy elektroléčby

Magnetoterapie

Magnetoterapie je bezkontaktní forma elektroterapie, která funguje na principu elektromagnetického pole a tato metoda je známá již z dob Hippokratových. Technika zvaná pulzní magnetoterapie je založena na exponování postižené tkáně pulzujícímu magnetickému poli pomocí plochých nebo prstencových aplikátorů.  Působení magnetického pole ovlivňuje tkáň na úrovni buněčných membrán, čímž dochází k regeneraci, zvýšení metabolismu a urychlení hojení.  

Využití magnetoterapie vedle výše uvedeného:

 • revmatická onemocnění (artróza, artritida, Bechtěrevova nemoc, dna atd.)
 • bolesti zad, osteoporóza
 • poúrazové stavy, zhmožděniny, popáleniny, urychlení hojení např. při zlomeninách kostí a poškození měkkých tkání
 • tenisový loket
 • migrény
 • zánětlivá onemocnění

 

Galvanizace

Galvanizace nebo galvanoterapie je kontaktní metoda využívající galvanický (stejnosměrný) proud. Již staří Egypťané prý využívali jeho účinků pomocí výbojů elektrického úhoře. V současnosti se procedura aplikuje přiložením elektrod napuštěných ochrannými roztoky. Mezi elektrodami je tzv. proudová dráha, kde dochází k polarizaci tkání, změnám odporu tkání, hyperémii a přestupu důležitých iontů.

Žádoucím účinkem galvanoterapie je především:

 • zlepšení lokálního metabolismu buněk tkáně
 • regenerace tkání
 • zmírnění ischemické bolesti
 • relaxace chronických lokálních svalových spasmů
 • ovlivnění svalové či nervové dráždivosti

 

TENS

Transkutánní elektrostimulace je forma elektroterapie, kdy se nízkofrekvenční elektrický proud aplikuje přímo na pokožku. TENS se využívá především jako nefarmakologický prostředek ke zmírnění bolesti a na pacienta má jak somatický tak psychologický efekt. Nejúčinnější forma aplikace je pomocí hrotové elektrody.

Obvykle se využívá u poúrazových či chronických bolestivých stavů (bolesti zad a páteře, bolestí hlavy, kloubů či šlach), u tzv. fantomové bolesti (bolest po amputaci končetiny) a pro relaxaci svalových spasmů.

Je také ojedinělou metodou, kterou lze indikovat u onkologických pacientů – např. u metastatických bolestí v páteři a kostech.

 

Diatermie

Bezkontaktní elektroléčebná metoda. U krátkovlnné diatermie se k léčbě využívá tepla, které je produktem vysokofrekvenčního proudu procházejícího tkání. Vzniklá energie do hloubky prohřívá a prokrvuje tkáně a svaly, čímž pomáhá jejich uvolnění a regeneraci.

K terapii se využívá buď kondenzátorové pole (přehřátí podkoží v oblasti břicha, kloubů, hrudníku či končetin), indukční pole spirály (aplikuje se na svaly) anebo pulzní aplikace, kde dochází k lokálnímu ohřátí.

Diatermie je využívána k léčbě:

 • chronických zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů
 • svalového revmatismu
 • poúrazových a pozánětlivých stavu ve vazivu a kloubních pouzdrech
 • zánětů šlach, otoků
 • neuralgie, migrény, bolesti po pásovém oparu

 

DD proudy

Diadynamické proudy patří mezi kontaktní nízkofrekvenční elektroléčebnou proceduru. Jeho název označuje dvě síly galvanického a pulsního proudu.  

Účinky této terapie jsou zejména analgetické a používá se také k prokrvení tkáně, hojení a regeneraci a svalové relaxaci. Aplikace na jedno místo obvykle trvá pouze několik minut, celková délka terapie nesmí překročit 12 minut.

Indikace:

 • akutní bolestivé a poúrazové stavy (vymknuté klouby, zhmožděniny, omrzliny)
 • nemoci pohybového aparátu (bolesti zad a páteře, artróza)
 • poruchy prokrvení (ischemická choroba dolních končetin, křečové žíly)

Träbertovy proudy

Terapie tzv. Träbertovými proudy využívá nízkofrekvenční pulzní proudy, které se vyznačují analgetickým účinkem s rychlým nástupem. Úleva od bolesti se může dostavit i okamžitě po aplikaci.

Träbertovy proudy jsou vhodné k léčbě:

 • bolestí v oblasti krční, hrudní a bederní páteře s vyzařováním do horních a dolních končetin
 • chronických degenerativních a revmatických chorob a zánětů v oblasti páteře
 • bolestí nervového a svalového původu

 

Distanční elektroterapie (VAS)

Distanční elektroterapie (přístroj VAS 07 a VAS BF) je relativně nová forma bezkontaktní elektroterapie. Výhodou bezkontaktní terapie je aplikace bez přikládání elektrod na bolestivé postižené místo, ale i přes obvaz, sádru či ortézu.

Distanční elektroterapie VAS příznivě ovlivňuje:

 • bolestivé stavy pohybového aparátu
 • poúrazové stavy (zhmožděniny, vymknutí kloubů, krevní výrony, zlomeniny)
 • proces hojení měkkých tkání
 • regeneraci a reparaci tkání
 • léčbu cévních a nervových poškození v důsledku onemocnění jako je diabetes či osteoporóza

 

Interferenční proudy (IF proudy)

Aplikace dvou středofrekvenčních proudů o rozdílné frekvenci s následkem působení nízké frekvence v poškozeném místě, která může mít buď stimulující a tonizační nebo analgetický a sedativní efekt. Aplikují se buď dvěma nebo čtyřmi elektrodami a podle toho působí do různé hloubky a lokality. Tzv. IF proudy se v Nemocnici Na Pleši využívají u:

 • akutních a chronických degenerativních a zánětlivých onemocnění celého pohybového aparátu (bolesti páteře, Bechtěrevova nemoc, artróza a bolesti nosných kloubů)
 • neuralgie, neuritidy, svalové spazmy, atd.

 

Elektrostimulace

Elektrostimulace je monopolární dráždění kuličkovou elektrodou v místě motorického bodu s cílem aktivace ochrnutého svalu.

Elektrogymnastika

Jedná se o vyvolání svalové kontrakce prostřednictvím dvou přiložených elektrod pomocí elektrického stimulu. Využívá se k posílení oslabeného svalu a jako prevence svalové atrofie například při zlomeninách, po úrazech nebo u nepohyblivých pacientů. V Nemocnici Na Pleši využíváme tzv. Kotzovy proudy.

Objednejte se na elektroléčbu

Lucie Pavlíčková, DiS.
vedoucí fyzioterapeutka
+420 318 541 473 
pavlickova@naplesi.cz

Ceník fyzioterapie pro samoplátce