fbpx

Věnujte pozornost aktuálnímu omezení dopravy

Zobrazit více

Plicní rehabilitace

Léčebný program plicní rehabilitace

Pneumologické oddělení Nemocnice Na Pleši s.r.o. ve spolupráci s I. Klinikou tuberkulosy a respiračních nemocí VFN poskytuje následnou komplexní léčebnou a rehabilitační péči pacientům s chronickou respirační dysfunkcí.

Léčebnou péči realizuje multidisciplinární tým odborníků – pneumolog, internista, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, nutriční specialista a sociální pracovnice.

Terapie je založená na pečlivém vyšetření a individuálnímu přístupu k léčbě.

Plicní rehabilitace vám pomůže lépe zvládat vaše onemocnění, snížit jeho projevy a zlepšit kvalitu života.

Co je plicní rehablitace

Plicní rehabilitace je multidisciplinární soubor přístupů zahrnující tyto techniky:

 • aktivní techniky respirační fyzioterapie včetně využití dechových pomůcek, drenážní a inhalační techniky, relaxační techniky, nácvik kontrolovaného kašle včetně využití expektoračních pomůcek
 • individuální a/nebo skupinová pohybová léčba, měkké a mobilizační techniky, cvičení na přístrojích, elektroléčba
 • silový a vytrvalostní trénink
 • edukace
 • ergoterapie, nutriční a psychosociální podpora

Struktura pacientů

Pacienti se na nás nejčastěji obrací s těmito zdravotními problémy:

 • chronická onemocnění dýchacího systému: chronická obstrukční plicní nemoc, asthma bronchiale, intersticiální plicní procesy, bronchiektázie, syndrom obstrukční spánkové apnoe, sarkoidóza
 • k doléčení po akutních stavech: pneumonie, pleuritidy, opakující se záněty horních a dolních dýchacích cest, po operacích v oblasti hrudníku
 • stavy po prodělané infekci COVID – 19
 • následná péče o pacienty s přidruženými interními onemocněními: arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, chronická kardiální insuficience, ICHDK, diabetes mellitus
 • pacienti s poruchami dýchání, které provázejí jiná onemocnění: nádorová onemocnění ve stabilizovaném stavu, Bechtěrevova nemoc, skoliosa, kyfoskoliosa, deformity hrudního koše, stavy po cévní mozkové příhodě

Poskytovaná diagnostická a léčebná péče

 • inhalační terapie
 • infusní terapie
 • oxygenoterapie
 • plicní rehabilitace
 • optimalizace a nastavení chronické terapie inhalačními preparáty, edukace a reedukace správného použití inhalačních systémů
 • spirometrické vyšetření, bronchodilatační test (případné další podrobnější vyšetření plicních funkcí ve spolupráci s VFN), šestiminutový test chůzí
 • indikace k dlouhodobé domácí oxygenoterapii stacionárním koncentrátorem kyslíku
 • zprostředkování základního vyšetření k vyloučení či potvrzení syndromu spánkové apnoe a zprostředkování zajištění léčby přetlakem v dýchacích cestách
 • související potřebná laboratorní, mikrobiologická a radiodiagnostická vyšetření včetně CT, klasického či bed-side UZ vyšetření.

Cíle terapie

Plicní rehabilitace je součástí následné komplexní péče pacientů s onemocněním dýchacího systému s cílem:

 • snížit výskyt symptomů základního onemocnění
 • optimalizovat dechové a pohybové návyky
 • zamezit ztrátě výkonosti, udržet a zlepšit fyzickou i psychickou kondici pacienta
 • naučit pacienty domácí rehabilitační program
 • edukace a behaviorální změny chování za účelem podpory dlouhotrvající adherence změny životního stylu, udržení mobility, soběstačnosti a sebeobsluhy

Objednejte se

Karolína Hartlová, DiS.
staniční sestra 
+420 318 541 440
hartlova@naplesi.cz