fbpx

Pravidla pro testování pacientů v Nemocnici Na Pleši

8. září 2021 | COVID-19, Novinky

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 stanovujeme následující pravidla pro testování pacientů v Nemocnici Na Pleši s účinností od 2. září 2021.

Příjem pacienta

  1. Při příjmu se každý pacient podrobí testování POC antigenním testem. Pokud má pacient pozitivní výsledek, další postup určí jeho ošetřující lékař.
  2. Při překladu pacienta je uznán test, který není starší než 48 hodin.
  3. Tento postup se netýká pacientů, kteří prodělali nákazu Covid-19, absolvovali izolaci, jsou bez příznaků a od posledního pozitivního testu PCR / POC neuplynulo více než 180 dnů. Dále se tento postup netýká pacientů, u kterých proběhlo očkování a od 2. očkovací dávky již uplynulo více než 14 dnů.

Dlouhodobě hospitalizovaný pacient

  1. Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti jsou testováni dle rozhodnutí primáře oddělení v maximálním rozsahu 1x za 14 dní.
  2. Pokud pacient vykazuje příznaky či podezření na nákazu Covid-19, zdravotní personál zvolí další postup dle platného nařízení ředitele VDN č. 6 / 2021, viz. příloha.

Všichni pacienti před vstupem do ordinace nebo na lůžkové oddělení nemocnice obdrží Čestné prohlášení, vyplní jej a podepsané odevzdají personálu.