fbpx

Otevíráme ambulanci postcovidové péče

9. dubna 2021 | COVID-19

Nová specializovaná ambulance postcovidové péče

Epidemie infekce COVID-19 dramaticky zasáhla celý svět a přinesla také velké množství pacientů, kteří se ještě dlouho po prodělaném onemocnění potýkají s různými obtížemi, jež souhrnně označujeme jako post-COVID syndrom. Ten může pacientům zkomplikovat návrat do práce i k běžným činnostem.

Prodělali jste COVID-19 a stále se necítíte fit? Možná trpíte tzv. postcovidovým syndromem.

Kvůli rostoucímu počtu těchto pacientů jsme dneškem otevřeli jednu z prvních specializovaných ambulancí postcovidové péče v kraji. Lékaři zde zhodnotí průběh nemoci, aktuální subjektivní potíže a zdravotní stav pacienta a podle výsledků nastaví další léčbu.

„Pacientům nabízíme podrobné klinické vyšetření od rozboru krve, přes funkční vyšetření plic, až po vyhodnocení RTG a CT hrudníku nebo ECHO. Ke konkrétnímu nálezu pak indikujeme cílenou terapii, eventuálně pacienta odešleme k příslušnému specialistovi, např. na kardiologii či neurologii,“ říká primářka MUDr. Ivana Pospíšilová, která má vznik nové ambulance v Nemocnici Na Pleši na starosti.


Primářka zároveň upozorňuje postcovidový syndrom může probíhat i zcela asymptomaticky nebo jen s minimem příznaků. Preventivně by proto měli vyšetření podstoupit alespoň všichni ti, kteří v souvislosti s COVID-19 prodělali zápal plic.

O pocovidové pacienty pečujeme v Nemocnici Na Pleši i na pneumologii, kde jsme připravili nový léčebný program plicní rehabilitace, a také na lůžkách rehabilitačních, kde se vedle respirační fyzioterapie zaměřujeme na pacienty s neurologicko-pohybovými obtížemi.

 

Víte, co je post-COVID syndrom?

Jako post-COVID syndrom označujeme soubor příznaků, které přetrvávají nebo se vyvíjejí ještě po více než třech měsících od vzniku onemocnění COVID-19 a které nejsou vysvětlitelné jinou příčinou.

Častěji tento stav postihuje osoby starší nebo pacienty s více závažnými komorbiditami, ale nevyhýbá se ani mladým a jinak zdravým lidem. Post-COVID syndrom může postihnout jakýkoliv orgánový systém v lidském těle. V některých přpadech může probíhat také asymtomaticky a prokáže se až při vyšetření (např. postižení funkce a/nebo struktury plic).

Nejčastější příznaky

Potíže v souvislosti s postižení plic

 • dušnost a kašel
 • nespecifické bolesti hrudníku

Symptomy v důsledku intenzivní a dlouhodobé péče na JIP či ARO

 • nervosvalové obtíže (svalová slabost, únava, úbytek svalové hmoty, bolesti kloubů atd.)
 • bolesti hlavy, bolesti, brnění až necitlivost končetin
 • poruchy soustředění, paměti a spánku
 • změny nálady a jiné psychické problémy

Postvirový únavový syndrom

 • extrémní únava, dekondice
 • snížená tolerance fyzické i psychické zátěže

 

Ambulance postcovidové péče

 

Vyšetření v ambulanci

Lékař v ambulanci zhodnotí průběh nemoci, subjektivní potíže a aktuální zdravotní stav a podle výsledků nastaví další léčbu.

V ambulanci postcovidové péče provádíme následující vyšetření:

 • anamnéza a dotazník k průběhu onemocnění COVID-19
 • klinické vyšetření vč. základního neurologického vyšetření a zhodnocení pohybového aparátu
 • vyšetření krve, moči a sputa
 • EKG, RTG plic, funkční vyšetření plic, eventuálně ECHO nebo CT hrudníku
 • vyšetření čichu a chuti

V nutných případech odešleme pacienta ke specialistovi (kardiolog, neurolog aj.)

Pokud jste v minulosti prodělali onemocnění COVID-19 a stále se necítíte dobře, zvažte návštěvu v naší ambulanci.

 

Ambulance postcovidové péče

https://www.naplesi.cz/centra-a-oddeleni/ambulance-post-covidove-pece/

T: 318 541 500
E: prijem@naplesi.cz